Komunikat

RP III WOS 021.163.2018 – Ustalenie dnia 2 listopada 2018 dniem wolnym od pracy

Opublikowano 29 października 2018 r., o godz. 15:47 przez

Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), zarządza się, co następuje:

1. Ustala się dzień 2 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

2. W zamian za dzień wolny, wymieniony w § 1, ustala się dzień 17 listopada 2018 r. dniem pracy dla wszystkich pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

3. Naczelnicy komórek organizacyjnych, Dyrektor Finansowo-Administracyjny oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Prokuratury Regionalnej w Szczecinie zapewnią w dniu 2 listopada 2018 r. dyżur pracowników niezbędnych dla bieżącego realizowania koniecznych działań.

4. O treści niniejszego zarządzenia powiadamia się wszystkich pracowników wykonujących czynności w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

5. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyżur będzie pełnił pracownik Prokuratury pod numerem telefonu: 91 44-10-951

Ustawienia dostępności