Oferty pracy

RP III WOS 1111.6.2018 – III etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 19 listopada 2018 r., o godz. 12:57 przez

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuratu­rze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w ter­minie i spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. l, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu:

  1. Żaneta Ciastko,
  2. Agnieszka Duma,
  3. Kamila Kacprzak,
  4. Radosław Kwaśniewski,
  5. Agata Łagoda,
  6. Zbigniew Małecki,
  7. Alicja Markiewicz,
  8. Natalia Morta
  9. Damian Przestrzelski,
  10. Julita Wędzińska.

Etap III konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dowodem toż­samości.

Ustawienia dostępności