Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 230.75.2018 – Zaproszenie do złożenia oferty na „Świadczenie obsługi serwisowej oprogramowania systemu Enova365 obejmującego moduły: Kadry i Płace Enova365, Księga Inwentarzowa Enova365, Księga Handlowa Enova365, Faktury Enova365, Jednostki Budżetowe Enova365 dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie na 2019 rok”

Opublikowano 23 listopada 2018 r., o godz. 15:03 przez

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Załącznik nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy ENOVA

Ustawienia dostępności