Oferty pracy

Wynik pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 30 listopada 2018 r., o godz. 15:26 przez

W wyniku przeprowadzonego w dniu 30 listopada 2018 r. pierwszego  etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa  postanowiła odrzucić złożoną ofertę Pana Cezarego Lachtarę, z powodu niespełnienia niezbędnych wymagań formalnych.

Ustawienia dostępności