Oferty pracy

RP III WOS 1111.6.2018 – Komunikat

Opublikowano 3 grudnia 2018 r., o godz. 16:42 przez

Na podstawie § 13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) informuję, że w wyniku konkursu na stanowisko na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 19 października 2018 r. oraz 9 i 30 listopada 2018 r. do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zakwalifikowana została kandydatka, która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

  • Kamila Kacprzak – 48 pkt.

Komisja konkursowa nie ustaliła listy rezerwowej.

PROKURATOR REGIONALNY
Artur Maludy

Ustawienia dostępności