Oferty pracy

RP III WOS 1111.5.2018 – Wyniki konkursu na staż urzędniczy – docelowe stanowisko młodszy referent Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 14 grudnia 2018 r., o godz. 14:07 przez

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r. poz. 400) Prokurator Regionalny informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na na staż urzędniczy – docelowe stanowisko młodszy referent wybrano

Pana Michała Gołębiowskiego.

Komisja konkursowa nie ustaliła listy rezerwowej.

 

Prokurator Regionalny
Artur Maludy

Ustawienia dostępności