Oferty pracy

RP III WOS 1111.1.2019 – Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. II etap.

Opublikowano 12 marca 2019 r., o godz. 13:45 przez

RP III WOS 1111.1.2019

Zarządzenie

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. l, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu:

  1. Małgorzata Mełech,
  2. Agnieszka Duma,
  3. Julita Wędzińska,
  4. Andrzej Łuczak,
  5. Radosław Klockowski.

Etap II  konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód w Szczecinie ul. Żołnierska 3A, sala 3002.
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dowodem tożsamości.

Prokurator Regionalny
Artur Maludy

Ustawienia dostępności