Oferty pracy

RP III WOS 1111.6.2019 – Wyniki I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Opublikowano 5 czerwca 2019 r., o godz. 12:16 przez

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1767 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz.1838), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust.1, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu: 

  1. Marta Krysztofik,
  2. Martyna Rękas,
  3. Michalina Grzebińska,
  4. Bartosz Student,
  5. Paulina Wojtarowicz,
  6. Katarzyna Sulej.

Drugi etap konkursu przeprowadzony zostanie w siedzibie Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, ul. Żołnierska 3a – w dniu 17  czerwca 2019 r. o godz. 9.00, s. 3.002.

 

Zastępca Prokuratora  Regionalnego
Michał Lasota

Ustawienia dostępności