Ogólne

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 90 /19 PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE

Opublikowano 11 czerwca 2019 r., o godz. 15:07 przez

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  90 /19

PROKURATORA  REGIONALNEGO W  SZCZECINIE

z  dnia 7 czerwca 2019 r.

w  sprawie  możliwości odpracowania dnia 21 czerwca 2019 r.

w dniu 29 czerwca 2019 r.

 

Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zmianami), § 56 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1206 z późn. zmianami) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zmianami), zarządza się, co następuje:

 

  • 1. Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie mają możliwość wyboru świadczenia pracy w dniu 21 czerwca 2019 r. albo w dniu 29 czerwca 2019 r., po uzgodnieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej.
  • 2. Zabezpieczenie bieżącego, prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej poprzez ustalenie co najmniej 1/3 obsady pracowników komórki organizacyjnej niezbędnej do wykonywania zadań w dniach 21 i 29 czerwca 2019 r. spoczywa na kierownikach tych komórek.
  • 3. O treści niniejszego zarządzenia powiadamia się wszystkich pracowników wykonujących czynności w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.
  • 4. Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                      PROKURATOR  REGIONALNY

                                                                                                       Artur Maludy

Ustawienia dostępności