Komunikat

Zatrzymania osób, które wręczały prokuratorowi korzyści majątkowe

Opublikowano 26 czerwca 2019 r., o godz. 08:43 przez

W dniu 26 czerwca 2019 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Szczecinie na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dokonało zatrzymania 4 osób w związku z czynami związanymi z powoływaniem się na wpływy w prokuraturze oraz udzielaniem korzyści majątkowej prokuratorowi w łącznej kwocie nie większej niż 10.000 zł. Osobom tym zostaną przedstawione zarzuty dotyczące udzielania korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu i powoływania się wpływy w instytucjach państwowych. Wskazane przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 8. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że pieniądze zostały przekazane w zamian za prowadzenie postępowania karnego w sposób zgodny z oczekiwaniami osób udzielających korzyści. Do zdarzeń będących przedmiotem śledztwa doszło w latach 2009- 2010.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem osób zatrzymanych prokurator podejmie decyzje w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych, celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

 

Ustawienia dostępności