Oferty pracy

RP III WOS 1111.4.2019 – informacja o terminie I etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Opublikowano 11 lipca 2019 r., o godz. 15:05 przez

RP III WOS 1111.4.2019

 KOMUNIKAT

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że :

I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych – polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 30 lipca 2019 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Prokurator Regionalny
Artur Maludy

Ustawienia dostępności