Oferty pracy

RP III WOS 1111.4.2019 Komunikat

Opublikowano 11 września 2019 r., o godz. 15:07 przez

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) Komisja konkursowa stwierdziła, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zakwalifikowana została – pani Justyna Skurcz.

II etap konkursu zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153 – w dniu 23  września  2019 r. o godz. 10.00. s. 129.

 

Przewodniczący

Komisji Konkursowej

Michał  Lasota

Ustawienia dostępności