Komunikat

RP III WOS 1111.4.2019 – Komunikat

Opublikowano 23 września 2019 r., o godz. 15:46 przez

KOMUNIKAT

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014, poz. 400 z późn. zm.), Komisja konkursowa stwierdziła, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej
w Szczecinie zakwalifikowana została

– Pani Justyna Skurcz.

III etap konkursu przeprowadzony zostanie w siedzibie Prokuratury Regionalnej
w Szczecinie, ul. Mickiewicza 153 w dniu 01 października 2019 r. o godz. 10.00,
s. 129.

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                       Komisji Konkursowej

Michał Lasota 

Ustawienia dostępności