Oferty pracy

RP III WOS 1113.3.2019 – nabór na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 9 grudnia 2019 r., o godz. 12:59 przez

RP III WOS 1113.3.2019

Prokurator Regionalny  w Szczecinie
ogłasza  nabór
na  stanowisko kierowcy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

 

Liczba wolnych stanowisk   –    1

Wymagania stawiane kandydatom :

 • wykształcenie średnie  preferowane techniczne samochodowe,
 • prawo jazdy kat. „B” (dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy „C”),
 • minimum 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami,
 • dobra znajomość topografii miasta,
 • niekaralność,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 • podanie o przyjęcie do pracy ze wskazaniem sygnatury ogłoszenia,
 • życiorys
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • klauzula informacyjna (do pobrania w tym miejscu);

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście bądź przesłanie ich pocztą w terminie do  16  grudnia  2019 r.  na adres:

PROKURATURA REGIONALNA w  SZCZECINIE
ul. Mickiewicza 153
71-260  Szczecin
pok. 225 ( II piętro)

tel. kont. 091 441-09-79

Na rozmowę zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.

 

                                                                               PROKURATOR  REGIONALNY
Artur Maludy

 

Ustawienia dostępności