Komunikat

KOLEJNE ZATRZYMANIA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA SZKODĘ Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Opublikowano 12 grudnia 2019 r., o godz. 08:28 przez

W dniu 12 grudnia 2019 r. na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dokonano zatrzymań czterech osób, podejrzanych o działania na szkodę ZCH Police S.A. Zatrzymane osoby związane były ze spółką zbywającą akcje afrykańskiej spółki wydobywającej i poszukującej surowce mineralne w Afryce na rzecz ZCH Police S.A.

OSZUKALI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

Zatrzymani działając w porozumieniu ze sobą oraz innymi osobami wprowadzili w błąd członków rady nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., co do faktycznej wartości nabywanych akcji African Investment Group S.A., w wyniku czego doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne S.A. w kwocie ponad 87 mln zł.

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA PODEJRZANYCH W CELU WYPROWADZENIA PIENIĘDZY Z ZCH POLICE

Działania podejrzanych miały charakter zorganizowany i wielowymiarowy, a zmierzały do sprzedaży na rzecz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. akcji spółki wydobywającej fosforyty w Afryce po zawyżonej w sposób oczywisty cenie. W ich wyniku doszło do sprzedaży 55% akcji African Investment Group S.A. z siedzibą w Senegalu za cenę 28.850.000 dolarów amerykańskich na rzecz ZCH Police S.A. przy świadomości sprawców czynu, że cena oferowanych walorów jest zawyżona i ich faktyczna wartość wynosi nie więcej niż 4.704.700 zł.

W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy dokumentujący sposób działania sprawców oszustwa przy transakcji związanej ze sprzedażą akcji senegalskiej spółki, mającej zajmować się wydobywaniem fosforytów. W związku ze znacznym uprawdopodobnieniem popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im czynów prokurator podejmie stosowne działania mające na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego.

Ustawienia dostępności