Komunikat

Komunikat w sprawie śledztwa dotyczącego podania wadliwych szczepionek

Opublikowano 13 grudnia 2019 r., o godz. 13:48 przez

Komunikat w sprawie śledztwa dotyczącego podania wadliwych szczepionek

Prokuratura Regionalna w Szczecinie informuje, że w postępowaniu dotyczącym narażenia osób poddających się szczepieniom na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przeprowadzane są intensywne czynności procesowe.

Obecnie prokuratura oczekuje na opinię biegłych w tej sprawie. Przedmiotem pracy ekspertów jest m.in. zagadnienie wpływu przerwania łańcucha chłodniczego na jakość preparatów i związane z tym ryzyko wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz niebezpieczeństwo  utraty życia lub zdrowia. W tym celu biegli analizują działanie i zachowanie się kilkudziesięciu preparatów użytych do szczepień.

Ponadto biegli analizują konkretne przypadki osób, które zgłaszały pogorszenie stanu zdrowia. Eksperci mają także przedstawić prokuraturze pełny aktualny stan wiedzy  dotyczący wpływu  warunków termicznych przechowywania szczepionek na ich działanie. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy biegli określili czas niezbędny do zakończenia analizy na kilkanaście miesięcy.

Prokuratura podkreśla, że rozpoczęcie pracy biegłych było możliwe dopiero po skompletowaniu materiału dowodowego związanego z zeznaniami świadków. Dotychczas prokuratorzy przeprowadzili czynności niemal z tysiącem świadków. Wśród nich było blisko 800 osób, którym podano źle przechowywane medykamenty lub ich przedstawicieli ustawowych w wypadku osób małoletnich. Przesłuchano także personel medyczny z 9 placówek, w których miały miejsce wadliwe szczepienia  kontrolerów, przedstawicieli powiatowych państwowych inspektoratów sanitarnych, pracowników NFZ i zawiadamiających o przestępstwie.

Oczekiwanie szybkiego wyjaśnienia przez prokuraturę wszystkich okoliczności podawania pacjentom nieprawidłowo przechowywanych szczepionek jest zrozumiałe z perspektywy społecznych emocji. Należy jednak wyraźnie stwierdzić, że z uwagi na złożoność śledztwa  niezbędnych czynności nie może być przeprowadzone w krótkim okresie.

Prokuratura zauważa, że pojawiające się w ostatnich dniach głosy krytyczne na temat tempa prowadzenia postępowania nie znajdują uzasadnienia w świetle opisanych powyżej czynności.

Ustawienia dostępności