Komunikat

RP III WOS 0610.15.2017 – Komunikat prasowy

Opublikowano 14 grudnia 2019 r., o godz. 15:50 przez

PROKURATOR PODEJMIE NIEZBĘDNE ŚRODKI PRAWNE W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO TOKU POSTĘPOWANIA KARNEGO

Prokuratura Regionalna w Szczecinie informuje, że zaskarży postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie o odmowie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec czterech podejrzanych osób, którym zarzucono wyłudzenie ponad 87 mln zł na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

NIEPRAWOMOCNE ORZECZENIE SĄDU UTRUDNI DALSZY TOK ŚLEDZTWA 

Prokurator przedstawił Sądowi obszerny materiał dowodowy uprawdopodabniający w znacznym stopniu popełnienie przez podejrzanych zarzucanych im przestępstw. W wyniku działań podejmowanych przez podejrzanych spółka Skarbu Państwa poniosła niemal stumilionowe straty. W takiej sytuacji istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzani w obawie przed grożącą im surową karą podejmą działania mogące utrudnić prawidłowy tok postępowania karnego. Co więcej, podczas zatrzymania jeden z podejrzanych wyciągnął, przeładował strzelbę a następnie wymierzył ją w kierunku realizujących swoje czynności funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie zdążył oddać strzału tylko dlatego, że został obezwładniony. Konsekwencją tej agresywnej postawy zatrzymywanego było ogłoszenie mu, oprócz czynu działania na szkodę Grupy Azoty ZCH Police SA. także przestępstwa czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego w celu wywarcia wpływu na czynności urzędowe. Jest to czyn kwalifikowany z art. 223 par. 1 kk w związku z art. 224 par. 2 kk, zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności. To jedno zdarzenie już wskazuje, że zachodzą wysoce uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na pozaprawne czy wręcz przestępcze próby wpływania na bieg i prawidłowość tego śledztwa.

W tych okolicznościach nie budzi wątpliwości fakt, iż tylko tymczasowe aresztowanie może zagwarantować doprowadzenie do sprawnego zakończenia postępowania i osądzenia sprawców przestępstw.  Podejrzani zasługują na orzeczenie wobec nich bezwzględnej kary pozbawiania wolności, i to w wysokim wymiarze.

Tymczasem po raz kolejny, w obliczu prokuratorskiego wniosku o areszt dla podejrzanych w tzw. „sprawach medialnych”, sąd aktywuje jakby „inną taryfę orzeczniczą”. Traci z pola widzenia istnienie ustawowych przesłanek do naturalnego, jak się wydaje w takich okolicznościach faktycznych i prawnych, uruchomienia tego środka zapobiegawczego Konsekwencją decyzji sądu jest wypuszczenie na wolność podejrzanego, który niemal doprowadził do tragedii, sięgając po broń.

Nieprawomocne orzeczenie Sądu Rejonowego zostanie poddane prawnej ocenie Sądu Okręgowego w Szczecinie w związku z zażaleniami, które prokurator niezwłocznie złoży w tej sprawie.

Ustawienia dostępności