Komunikat

SĄD ARESZTOWAŁ JEDNEGO Z PODEJRZANYCH O POWAŻNE PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE

Opublikowano 18 grudnia 2019 r., o godz. 16:45 przez

Prokuratura Regionalna w Szczecinie informuje, że Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec jednego z zatrzymanych, którzy podejrzani są o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie co najmniej pół miliona złotych.

Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie zatrzymało 3 osoby podejrzane o płatną protekcję w związku z funkcjonowaniem Komisji Nadzoru Finansowego.

Wśród zatrzymanych byli adwokat – Marcin D. oraz były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu – Przemysław M. Osobom tym prokurator zarzucił przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej. W stosunku do tych zatrzymanych prokurator wystąpił do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wobec Marcina D. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.

Podejrzani podjęli się bezprawnego wywarcia wpływu na decyzje i działania Komisji Nadzoru Finansowego związane z nieustanowieniem przez KNF zarządcy komisarycznego w SKOK w Wołominie i wyrażeniem zgody na powołanie na prezesa SKOK w Wołominie określonej osoby, która miałby być jedynie figurantem, umożliwiającym dalszą przestępczą działalność Krzysztofa B. i Jana R., polegającą na wyłudzaniu kredytów ze SKOK w Wołominie.

Przestępstwo zarzucane podejrzanym godziło w prawidłowe funkcjonowanie jednej z najważniejszych instytucji państwowych. Jest ono zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator uzyskał dowody, które w wysokim stopniu uprawdopodobniają popełnienie przez podejrzanych zarzucanych im czynów. W takiej sytuacji konieczne było zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego z uwagi na grożącą podejrzanym surową karę.

W zakresie dotyczącym odmowy zastosowania przez Sąd tymczasowego aresztowania wobec Przemysława M., prokurator złoży zażalenie.

Ustawienia dostępności