Oferty pracy

RP III WOS 1111.1.2020 I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko na docelowe stanowisko inspektora

Opublikowano 7 lutego 2020 r., o godz. 12:53 przez

 

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że :

I etap konkursu na staż urzędniczy na  stanowisko na docelowe stanowisko inspektora polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod  kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 18  lutego 2020 r.  w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie.

Prokurator Regionalny

Artur Maludy

Ustawienia dostępności