Ogólne

RP VI WBA 261.4.2020 Ogłoszenie o zamówieniu w prowadzonym postępowaniu na usługi społeczne art. 138o ustawy Pzp pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Opublikowano 11 marca 2020 r., o godz. 13:59 przez

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2.Załącznik nr 1 do Instrukcji – formularz ofertowy – wer. edyt.

3.Załącznik nr 2 do Instrukcji – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wer. edyt.

4.Załącznik nr 3 do Instrukcji – oświadczenie o spełnieniu warunków i podmiotach trzecich – wer. edyt.

5.Załącznik nr 4 do Instrukcji – oświadczenie o grupie kapitałowej – wer. edyt.

6.Załącznik nr 5 do Instrukcji – wykaz usług – wer. edyt.

7.Załącznik nr 6 do Instrukcji – wykaz osób – wer. edyt.

Ustawienia dostępności