Ogólne

RP VI WBA 261.4.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu na usługi społeczne art. 138o ustawy Pzp pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Opublikowano 26 marca 2020 r., o godz. 13:06 przez

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ustawienia dostępności