Oferty pracy

RP III WOS 1111.4.2020

Opublikowano 5 czerwca 2020 r., o godz. 11:02 przez

W związku z ogłoszonym w dniu 11 maja 2020 r. konkursem na staż urzędniczy docelowe stanowisko inspektora – w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 0,75 etatu, uprzejmie informuję iż zgodnie z decyzją Zastępcy Prokuratora Krajowego z dnia 25 maja 2020 r. nr PK XI K 110.142.2020 ulega zmianie limit przyznanych Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie stanowisk urzędniczych.
Wobec powyższego uprzejmie zawiadamiam, że liczba wolnych stanowisk w ww. konkursie wynosi – 0,5 etatu.

 

Prokuraturo Regionalny

Artur Maludy

Ustawienia dostępności