Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.26.2020 – zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Opublikowano 15 grudnia 2020 r., o godz. 19:10 przez

Szczegóły postępowania zamieszczono w poniższych załącznikach:

01.Ogłoszenie o zamówieniu
02.Załącznik nr 1 do Instrukcji – formularz ofertowy – wer. edyt.
03.Załącznik nr 2 do Instrukcji – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wer. edyt.
04.Załącznik nr 3 do Instrukcji – oświadczenie o spełnieniu warunków i podmiotach trzecich – wer. edyt.
05.Załącznik nr 4 do Instrukcji – oświadczenie o grupie kapitałowej – wer. edyt.
06.Załącznik nr 5 do Instrukcji – wykaz usług – wer. edyt.
07.Załącznik nr 6 do Instrukcji – wykaz osób – wer. edyt.

08.Modyfikacja nr 1 do wszystkich Wykonawców – 21.12.2020

09.Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich Wykonawców – 21.12.2020

Ustawienia dostępności