Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.25.2020 – Modyfikacja treści SIWZ nr 1 i odpowiedzi na pytania nr 1 w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Opublikowano 21 grudnia 2020 r., o godz. 20:57 przez

Szczegóły zamieszczono w poniższych załącznikach:

07.Modyfikacja nr 1 do wszystkich Wykonawców – 21.12.2020
08.Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich Wykonawców – 21.12.2020
09.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540550762-N-2020 z dnia 21.12.2020

Ustawienia dostępności