Komunikat

Komunikat – akt oskarżenia w sprawie RP I Ds. 98.2016

Opublikowano 15 stycznia 2021 r., o godz. 08:48 przez

Stosownie do treści art. 131 § 2 i 3 kpk w zw. z art. 334 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Szczecinie zawiadamia pokrzywdzonych działalnością funkcjonariuszy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w związku z szeregiem zaniedbań funkcjonariuszy publicznych umożliwiających kontynuowanie przestępczej działalności SKOK w Wołominie, iż w dniu 14 stycznia 2021 r. za sygn. RP I Ds. 98.2016 do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie został skierowany akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi J. – byłemu Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Wojciechowi K. – byłemu Wiceprzewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego oskarżonym o czyn z art. 231 § 1 i 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk oraz przeciwko Dariuszowi T. – byłemu Dyrektorowi Departamentu Bankowości Spółdzielczej i SKOK, jego zastępcom Zbigniewowi L. i Halinie M. oraz byłym Naczelnikom Adamowi O. i Dorocie Ch. oskarżonym o czyn z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk. Jednocześnie Prokuratura zawiadamia pokrzywdzonych o treści przepisów art. 343 kpk, 343a kpk, 378a kpk i poucza o treści art. 49a oraz o prawie do złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Ustawienia dostępności