Komunikat

Skuteczne zażalenia Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w sprawie tzw. „grupy pruszkowskiej”

Opublikowano 2 marca 2021 r., o godz. 14:25 przez

Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił wszystkie prokuratorskie zażalenia na postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód o odmowie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych tzw. „grupy pruszkowskiej” – Leszka D., Janusza P., Andrzeja Z. i Krzysztofa O.

 

Przychylając się w całości do argumentacji prokuratora, Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od chwili zatrzymania.

 

Trzech podejrzanych jest już osadzonych w areszcie śledczym

Leszek D., Janusz P. zostali już zatrzymani i osadzeni we właściwym areszcie śledczym. Wobec Andrzeja Z. wdrożono tymczasowe aresztowanie także w niniejszej sprawie.

Czwarty z podejrzanych – Krzysztof O. ps. Kręcony ukrywa się przed organami ścigania, dzisiaj (2 marca 2021 r.) został wobec niego wydany list gończy.

 

Śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej

Prokuratura Regionalna w Szczecinie wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące działalności tzw. grupy pruszkowskiej. W toku postępowania 26-28 stycznia 2021 r. zatrzymano i doprowadzono do prokuratury podejrzanych Krzysztofa O. ps. Kręcony, Leszka D. ps. Wańka i Janusza P. ps. Parasol oraz doprowadzono podejrzanego Andrzeja Z. ps. Słowik.

 

Podejrzani usłyszeli m.in. zarzuty: kierowania gróźb pozbawienia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu celem doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (art. 282 k.k.), wywierania bezprawnego wpływu na świadka (art. 245 k.k.) oraz udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych (art. 299 k.k.).

 

Sąd nie uwzględnił wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania

29 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nie uwzględnił wniosków prokuratora o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. Prokurator nie zgodził się z decyzją sądu i niezwłocznie ją zaskarżył. Dopiero na skutek zażaleń prokuratorskich, sąd zastosował wobec podejrzanych izolacyjny środek zapobiegawczy.

Ustawienia dostępności