Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.25.2020 – Modyfikacja treści SIWZ nr 1 i odpowiedzi na pytania nr 1 w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły zamieszczono w poniższych załącznikach: 07.Modyfikacja nr 1 do wszystkich Wykonawców - 21.12.2020 08.Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich Wykonawców - 21.12.2020 09.Ogłoszenie o zmi...
Czytaj dalej
Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.26.2020 – Modyfikacja treści SIWZ nr 1 i odpowiedzi na pytania nr 1 w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły zamieszczono w poniższych załącznikach: 08.Modyfikacja nr 1 do wszystkich Wykonawców - 21.12.2020 09.Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich Wykonawców - 21.12.2020...
Czytaj dalej
Ustawienia dostępności