Oferty pracy

RP III WOS 1111.3.2019 – Komunikat

W wyniku przeprowadzonego w dniu 1 kwietnia 2019 r. posiedzenia Komisja konkursowa stwierdziła, że do konkursu na staż urzędniczy – docelowe stanowisko ekspert ds. analiz finansowo – skarbowych i ekon...
Czytaj dalej
Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 223.4.2019 – zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Remont ceramicznych okładzin schodów, spoczników i ogrodzenia budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Szczegóły zamówienia w poniższych plikach: 8.Zaproszenie do złożenia oferty 9.Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - wer. edyt. 15.Unieważnienie postępowania  ...
Czytaj dalej
Ustawienia dostępności