Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 230.31.2018 – zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę i montaż masztu flagowego wraz z dwoma kompletami flag Polski przed siedzibą Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższych odnośnikach: 1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 2a.Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - w...
Czytaj dalej
Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.5.2018 – „Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2”

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższych odnośnikach: 1. Zaproszenie do złożenia oferty 1a. Warunki Zamówienie na usługę utrzymania czystości z załącznikami 1b. Warunk...
Czytaj dalej
Ogólne

Narada roczna prokuratorów

W dniu 8 marca 2018r. odbyła się roczna narada prokuratorów, poświęcona omówieniu wyników pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury regionu szczecińskiego za 2017 rok oraz określeniu ki...
Czytaj dalej
Komunikat

Akt oskarżenia w sprawie łapownictwa

W dniu  29 grudnia 2017 roku Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie skierował do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie akt oskarżenia ...
Czytaj dalej
Ustawienia dostępności