Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 223.4.2019 – zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Remont ceramicznych okładzin schodów, spoczników i ogrodzenia budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Szczegóły zamówienia w poniższych plikach: 8.Zaproszenie do złożenia oferty 9.Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - wer. edyt. 15.Unieważnienie postępowania  ...
Czytaj dalej
Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.4.2019 – Zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

14.Zaproszenie do złożenia oferty - 05.03.2019 15.Warunki Zamówienia z załącznikami - 05.03.2019 16.Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia - wer. edyt. 17.Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia...
Czytaj dalej
Ustawienia dostępności