RP VI WBA 230.79.2018 – Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę akcesoriów informatycznych dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

2a.Zaproszenie do złożenia oferty 3.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Czytaj dalej

RP III WOS 046 2018 – Wyniki pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w dniu 27 listopada 2018 r. pierwszego  etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy – docelowe stanowisko młodszy referent w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa  ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu: Artur Baran, Ewa Czerwińska, Michał Gołębiowski, Jadwiga Knap, Agnieszka Wojciechowska.   Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 6 grudnia 2018 r.                          w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.78.2018 – Zaproszenie do złożenia oferty na: „Dostawę sprzętu informatycznego dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

6.Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna 10a.Zaproszenie do złożenia oferty 5.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.75.2018 – Zaproszenie do złożenia oferty na „Świadczenie obsługi serwisowej oprogramowania systemu Enova365 obejmującego moduły: Kadry i Płace Enova365, Księga Inwentarzowa Enova365, Księga Handlowa Enova365, Faktury Enova365, Jednostki Budżetowe Enova365 dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie na 2019 rok”

1. Zaproszenie do złożenia oferty 2. Załącznik nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy ENOVA

Czytaj dalej

RP III WOS 021.173.2018 – Ustalenie dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

RP III WOS 021.173.2018 Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr   173/18 PROKURATORA  REGIONALNEGO W  SZCZECINIE z dnia 20 listopada 2018 r. w  sprawie  ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy.    Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się dzień 24 grudnia 2018 r. […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2018 – III etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuratu­rze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w ter­minie i spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. l, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do III […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.70.2018 – „Dostawa kalendarzy trójdzielnych na rok 2019 ( 820 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

Szczegóły postępowania znajdują się w poniższych dokumentach: Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Czytaj dalej

USTALENIE DNIA 12 LISTOPADA 2018 DNIEM WOLNYM OD PRACY

W związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z dnia 7.11.2018 poz. 2117) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie ustala się ten dzień dniem wolnym od pracy.

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.7.2018 – konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

  Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)  ogłasza konkurs  na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych   Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, […]

Czytaj dalej

RP III WOS  1111.6.2018 – II etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuratu­rze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w ter­minie i spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. l, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności