RP III WOS 1111.1.2021 – Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400),   Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy (na docelowe stanowisko młodszego referenta) w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie   Liczba  wolnych […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2020 Komunikat

W wyniku przeprowadzonego konkursu na staż urzędniczy docelowe stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, Prokurator Regionalny w Szczecinie nie zakwalifikował żadnej osoby do zatrudnienia   Prokurator Regionalny Artur Maludy

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.2.2021 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Szczegóły zamieszczono w poniższym załączniku: 12.Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.2.2021 zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

  01. Zaproszenie do złożenia oferty – obsługa prawna 02. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Czytaj dalej

Komunikat

W Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzorowane jest – prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Szczecinie – śledztwo RP I Ds 54.2018 dotyczące m.in. działalności tzw. grupy pruszkowskiej. W przedmiotowej sprawie w dniach 26-28 stycznia 2021 roku zatrzymano i doprowadzono do tut. Prokuratury podejrzanych Krzysztofa O., Leszka D. i Janusza P. oraz doprowadzono podejrzanego Andrzeja Z. celem przeprowadzenia  z nimi czynności procesowych. Wymienionym osobom ogłoszono m.in. zarzuty: kierowania […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.25.2020 – Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły zamieszczono w poniższym załączniku: 64.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1113.1.2021 – NABÓR NA STANOWISKO RZEMIEŚLNIK/KONSERWATOR, PRACOWNIK GOSPODARCZY W PROKURATURZE REGIONALNEJ W SZCZECINIE W WYMIARZE 0,5 ETATU

RP III WOS 1113.1.2021 Prokurator Regionalny w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko rzemieślnik/konserwator, pracownik gospodarczy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 0,5 etatu Liczba wolnych stanowisk – 1 – 0,5 etatu Miejsce wykonywania pracy – Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Mickiewicza 153. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku rzemieślnika/konserwatora, pracownika gospodarczego: dokonywanie bieżących napraw w zakresie właściwego utrzymania obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, a nie wymagających specjalistycznych uprawnień, dokonywanie bieżących napraw […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.26.2020 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2.

Szczegóły zamieszczono w poniższym załączniku: 102.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

Komunikat – akt oskarżenia w sprawie RP I Ds. 98.2016

Stosownie do treści art. 131 § 2 i 3 kpk w zw. z art. 334 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Szczecinie zawiadamia pokrzywdzonych działalnością funkcjonariuszy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w związku z szeregiem zaniedbań funkcjonariuszy publicznych umożliwiających kontynuowanie przestępczej działalności SKOK w Wołominie, iż w dniu 14 stycznia 2021 r. za sygn. RP I Ds. 98.2016 do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie został skierowany akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi J. […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2020 – wyniki drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko młodszego referenta Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.6.2020 W wyniku przeprowadzonego w dniu 23 grudnia 2020 r. drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko młodszego referenta Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa  ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu: Mariusz Szymański, Monika Lipska. Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 19 stycznia 2020 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 129 o godz. 09.00 –  i będzie obejmował rozmowę […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności