RP III WOS 1111.4.2020 – II etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym

RP III WOS 1111.4.2020   KOMUNIKAT   Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) Komisja   konkursowa  stwierdziła, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy na  docelowe stanowisko inspektora  w Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym zakwalifikowana została – Pani Joanna Stanasiuk. II etap konkursu zostanie […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2020 – I etap konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko inspektora w wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym

RP III WOS 1111.4.2020   KOMUNIKAT Na podstawie § 7 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że : I etap konkursu na staż urzędniczy na  docelowe stanowisko inspektora  w wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym, polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod  kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu przeprowadzony zostanie […]

Czytaj dalej

Komunikat prasowy w sprawie RP I Ds 78.2016

W sprawie RP I Ds. 78.2016 w dniu 30 lipca 2020 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie  został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA podejrzany Krzysztof J., były prezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police S.A. z uwagi na konieczność niezwłocznego zastosowania wobec w/w środków zapobiegawczych. Powodem zatrzymania był fakt, iż w czerwcu 2020 roku podejrzany poprzez pełnomocnika sprzedał należącą do niego nieruchomość (w trakcie gdy miał świadomość konieczności ogłoszenia mu kolejnych zarzutów […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.1.2020 – wyniki konkursu, na staż urzędniczy, docelowe stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.1.2020              Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400), Prokurator Regionalny w Szczecinie informuje,iż w wyniku przeprowadzenia konkursu, na staż urzędniczy docelowe stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie wybrano Panią Julię Niemiec Prokurator Regionalny Artur Maludy

Czytaj dalej

RP III WOS 1113.1.2020 Zakończenie procesu naboru na stanowisko kierowcy

Prokurator Regionalny informuje, ze zakończył się proces naboru na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie ogłoszone w dniu 30 stycznia 2020 r. W następstwie postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowano do zatrudnienia jedna osobę. Prokurator Regionalny Artur Maludy

Czytaj dalej

Wyniki II etapu konkursu

W wyniku przeprowadzonego w dniu 24 czerwca 2020 r. drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy docelowe stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu: Elżbieta Mrozik, Julia Niemiec, Joanna Stanasiuk.   Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 8 lipca 2020 r.  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.5.2020 Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego

Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza […]

Czytaj dalej

Sprawa Pay Trade International Club LLC

W dniu 23 czerwca 2020 r. w śledztwie RP I Ds. 91.2016 nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, dotyczącym działalności Pay Trade International Club LLC (Pay Trade International Limited LLC) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora dokonali zatrzymania Łukasza S., któremu w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przedstawiono zarzut popełnienia w latach 2013-2016 przestępstwa z art. art. 24a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. […]

Czytaj dalej

Śledztwo dotyczące oszustw na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

W związku z pytaniami kierowanymi przez dziennikarzy w sprawie prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie śledztwa dotyczącego wielu wątków związanych z oszustwami i innymi przestępstwami na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne S.A., Prokurator Regionalny w Szczecinie informuje, że do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie Krzysztofa J. – byłego Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych Police S.A. W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prokurator ustalił, że Jan P. założył […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.1.2020 – Drugi etap konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.1.2020 Drugi etap konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zostanie przeprowadzony w dniu 24 czerwca 2020 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 129 o godz. 9.00 i będzie obejmował praktyczny sprawdzian umiejętności.   PROKURATOR REGIONALNY Artur Maludy

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności