RP III WOS 1111.10.2019 – zmiana terminu II etapu konkursu na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne w kraju, II etap konkursu na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, który miał odbyć się w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, zostaje przeniesiony na inny termin. O nowym terminie konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Prokurator Regionalny Artur Maludy  

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.1.2020 – zmiana terminu II etapu konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne w kraju, II etap konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, który miał odbyć się w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, zostaje przeniesiony na inny termin. O nowym terminie konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Prokurator Regionalny Artur Maludy

Czytaj dalej

RP III WOS 021.54.2020 – zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia przyjmowania interesantów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 021.54.2020   ZARZĄDZENIE Nr 54/2020 PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia przyjmowania interesantów w wyznaczone dni tygodnia przez kierownictwo i prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.   Na podstawie art. 23 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 740) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.3.2020 Informacja z otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

7.Informacja z otwarcia ofert

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.4.2020 Ogłoszenie o zamówieniu w prowadzonym postępowaniu na usługi społeczne art. 138o ustawy Pzp pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

1.Ogłoszenie o zamówieniu 2.Załącznik nr 1 do Instrukcji – formularz ofertowy – wer. edyt. 3.Załącznik nr 2 do Instrukcji – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wer. edyt. 4.Załącznik nr 3 do Instrukcji – oświadczenie o spełnieniu warunków i podmiotach trzecich – wer. edyt. 5.Załącznik nr 4 do Instrukcji – oświadczenie o grupie kapitałowej – wer. edyt. 6.Załącznik nr 5 do Instrukcji – wykaz usług – wer. edyt. 7.Załącznik nr 6 do Instrukcji – wykaz osób – wer. […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.3.2020 Postępowanie przetargowe pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i ul. Brzozowskiego 1, 2

1.SIWZ 2.Załącznik nr 1 do SIWZ – wer. edyt. 3.Załącznik nr 2 do SIWZ – wer. edyt. 4.Załącznik nr 3 do SIWZ – wer. edyt. 5.Załącznik nr 4 do SIWZ – wer. edyt. 6.Ogłoszenie o zamówieniu nr 520584-N-2020

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.10.2019 Wyniki I etapu konkursu na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego

            W wyniku przeprowadzonego w dniach 18 lutego i 4 marca 2020 r. pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu: Jakub Jan Lewandowski, Joanna Radziwon, Stefania Klekowska, Ewa Winkel. Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 25 marca 2020 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 129 o godz. 9.00  […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.1.2020 Wyniki I etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora

 W wyniku przeprowadzonego w dniach 18 lutego i 4 marca 2020 r. pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu: Elżbieta Mrozik, Julia Niemiec, Joanna Stanasiuk.   Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 24 marca 2020 r.  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala […]

Czytaj dalej

RP III WOS 0610.1.2020 – Dzień Ofiar Przestępstw i Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

          Dzień 22 lutego ustanowiony został na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. Dniem Ofiar Przestępstw. Jest on obchodzony nie tylko w Polsce ale również w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Parlament Europejski w 1988 r. wyznaczył dzień 22 lutego jako Europejski Dzień Ofiar. W Polsce z Dniem Ofiar Przestępstw związany jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku organizowany jest w dniach od 21 lutego 2020 r. do 28 lutego […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.1.2020 I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko na docelowe stanowisko inspektora

  Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że : I etap konkursu na staż urzędniczy na  stanowisko na docelowe stanowisko inspektora polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod  kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 18  lutego 2020 r.  w […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności