RP VI WBA 261.26.2020 – Modyfikacja treści SIWZ nr 1 i odpowiedzi na pytania nr 1 w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły zamieszczono w poniższych załącznikach: 08.Modyfikacja nr 1 do wszystkich Wykonawców – 21.12.2020 09.Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich Wykonawców – 21.12.2020

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.31.2020 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Informację o wyborze oferty przedstawia poniższy załącznik. 25.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.26.2020 – zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły postępowania zamieszczono w poniższych załącznikach: 01.Ogłoszenie o zamówieniu 02.Załącznik nr 1 do Instrukcji – formularz ofertowy – wer. edyt. 03.Załącznik nr 2 do Instrukcji – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wer. edyt. 04.Załącznik nr 3 do Instrukcji – oświadczenie o spełnieniu warunków i podmiotach trzecich – wer. edyt. 05.Załącznik nr 4 do Instrukcji – oświadczenie o grupie kapitałowej – wer. edyt. 06.Załącznik nr 5 do Instrukcji – wykaz usług – wer. edyt. 07.Załącznik nr 6 do Instrukcji […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.25.2020 – zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły postępowania zamieszczono w poniższych załącznikach: 01.Ogłoszenie o zamówieniu nr 767308-N-2020 z dnia 15.12.2020 02.SIWZ 03.Załącznik nr 1 do SIWZ – wer. edyt. 04.Załącznik nr 2 do SIWZ – wer. edyt. 05.Załącznik nr 3 do SIWZ – wer. edyt. 06.Załącznik nr 4 do SIWZ – wer. edyt. 07.Modyfikacja nr 1 do wszystkich Wykonawców – 21.12.2020 08.Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich Wykonawców – 21.12.2020 09.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540550762-N-2020 z dnia 21.12.2020  

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2020 – wyniki konkursu na staż urzędniczy docelowe stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.4.2020   KOMUNIKAT Na podstawie § 10 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu  na staż urzędniczy  docelowe stanowisko inspektora  w  Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w  Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie wybrano   Panią Joannę  Stanasiuk       Prokurator Regionalny […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2020 – Wyniki I etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy

RP III WOS 1111.6.2020 W wyniku przeprowadzonego w dniach 3 grudnia i 14 grudnia 2020 r. pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy (docelowe stanowisko młodszego referenta) w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu: Artur Baran, Monika Lipska, Nikola Majer, Mariusz Szymański. Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 23 grudnia 2020 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.33.2020 – zaproszenie do złożenia oferty na: „Świadczenie usługi serwisowej oprogramowania systemu Enova365 obejmującego moduły: Analizy MS Excel Księgowość Enova365, Faktury Enova365, Księga Handlowa Enova365, Kadry i Płace Enova365, Jednostki Budżetowe Enova365, Drukarki etykiet Zebra Enova365, Księga Inwentarzowa Enova365 dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie na 2021 rok”

Szczegóły podano w poniższych załącznikach: 01. Zaproszenie do złożenia oferty 02. Załącznik nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy

Czytaj dalej

RP VI WBA 223.15.2020 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Usługa serwisu, naprawy i przeglądów okresowych (konserwacji) urządzeń i instalacji systemów sygnalizacji przeciwpożarowej i systemu oddymiania klatek schodowych oraz elektronicznych systemów ochrony (w tym systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWIN, systemu kontroli dostępu SKD i systemu telewizji przemysłowej STP) w budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Informacja zamieszczona w poniższym załączniku: 23.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.30.2020 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Dostawa czasopism specjalistycznych (periodyków) i gazet codziennych dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Informacja zamieszczona w poniższym załączniku: 29.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1113.7.2020 – NABÓR NA STANOWISKO RZEMIEŚLNIK/KONSERWATOR, PRACOWNIK GOSPODARCZY W PROKURATURZE REGIONALNEJ W SZCZECINIE W WYMIARZE 0,5 ETATU

RP III WOS 1113.7.2020 Prokurator Regionalny w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko rzemieślnik/konserwator, pracownik gospodarczy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 0,5 etatu Liczba wolnych stanowisk – 1 Miejsce wykonywania pracy – Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Mickiewicza 153. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku rzemieślnika/konserwatora, pracownika gospodarczego: dokonywanie bieżących napraw w zakresie właściwego utrzymania obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, a nie wymagających specjalistycznych uprawnień, dokonywanie bieżących napraw sprzętu biurowego, […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności