KOLEJNE ZATRZYMANIA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH NA SZKODĘ Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

W dniu 12 grudnia 2019 r. na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dokonano zatrzymań czterech osób, podejrzanych o działania na szkodę ZCH Police S.A. Zatrzymane osoby związane były ze spółką zbywającą akcje afrykańskiej spółki wydobywającej i poszukującej surowce mineralne w Afryce na rzecz ZCH Police S.A. OSZUKALI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. Zatrzymani działając w porozumieniu ze sobą oraz innymi osobami wprowadzili w błąd członków […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1113.3.2019 – nabór na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1113.3.2019 Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza  nabór na  stanowisko kierowcy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie   Liczba wolnych stanowisk   –    1 Wymagania stawiane kandydatom : wykształcenie średnie  preferowane techniczne samochodowe, prawo jazdy kat. „B” (dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy „C”), minimum 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami, dobra znajomość topografii miasta, niekaralność, wysoka kultura osobista, […]

Czytaj dalej

Oświadczenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w sprawie decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Leszka, D. ps. „Wańka”

Prokuratura Regionalna w Szczecinie nie zgadza się z decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Leszka, D. ps. „Wańka” oskarżonego o szereg groźnych przestępstw, w tym o udział w grupie przestępczej, która wyłudziła VAT w wysokości ponad 190 mln zł, wymuszenia rozbójnicze i inne. Zgodnie z decyzją Sądu Leszek D. opuścił areszt tymczasowy za poręczeniem majątkowym. Zażalenie prokuratora na tą decyzję nie zostało uwzględnione. Prokuratura Regionalna w Szczecinie podjęła wszelkie […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.65.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zakup kart sportowych wejść do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całej Polski dla pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.9.2019 – Wyniki konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.9.2019              Wyniki konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r. poz. 400) Prokurator Regionalny informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego wybrano Panią Annę Wesołowską-Bury. Komisja konkursowa nie ustaliła listy rezerwowej.   […]

Czytaj dalej

AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO CZŁONKOM GRUPY ANDRZEJA K. PS. „PONTON”.

Prokurator Regionalny skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 8 osobom związanym z Andrzejem K., ps. „Ponton”. Akt oskarżenia w tej sprawie obejmuje przestępcze działania oskarżonych głównie w latach 2000-2001, gdy na terenie Szczecina i innych miejscowości województwa zachodniopomorskiego funkcjonowało kilka grup przestępczych, dokonujących bardzo poważnych przestępstw, w tym rozbojów z użyciem broni palnej i innych niebezpiecznych narzędzi, wymuszeń rozbójniczych i pobić. Wśród tych grup funkcjonowała również […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.64.2019 – Świadczenie obsługi serwisowej oprogramowania systemu Enova365 obejmującego moduły: Analizy MS Excel Księgowość Enova365, Faktury Enova365, Księga Handlowa Enova365, Kadry i Płace Enova365, Jednostki Budżetowe Enova365, Księga Inwentarzowa Enova365 dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie na 2020 rok

Szczegóły postępowania: Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.11.2019 I etap konkursu na stanowisko asystenta

RP III WOS 1111.11.2019   KOMUNIKAT   Na podstawie § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) informuję, że : I etap konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie – polegający na : ocenie czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne, o których mowa w 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  2  listopada  2016 r. w sprawie […]

Czytaj dalej

Zarządzenie nr 159/19 Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie możliwości odpracowania dnia 24 grudnia 2019 r. w dniu 18 stycznia 2020 r.

RP III WOS 021.159.2019  Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr    159/19 PROKURATORA  REGIONALNEGO W  SZCZECINIE z  dnia  3 grudnia 2019 r. w  sprawie  możliwości odpracowania dnia 24 grudnia 2019 r. w dniu 18 stycznia 2020 r.   Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 740), zarządza się, co następuje: Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w Prokuraturze […]

Czytaj dalej

RP III WOS 021.158.2019 – Zarządzenie nr 158/19 Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy.

RP III WOS 021.158.2019    Zarządzenie nr 158/19 Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia  3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy.    Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 740), zarządza się, co następuje:   Ustala się dzień 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności