Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 90 /19 PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  90 /19 PROKURATORA  REGIONALNEGO W  SZCZECINIE z  dnia 7 czerwca 2019 r. w  sprawie  możliwości odpracowania dnia 21 czerwca 2019 r. w dniu 29 czerwca 2019 r.   Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zmianami), § 56 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin […]

Czytaj dalej

Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

  RP III WOS 1111.7.2019   Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.24.2019 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wywóz odpadów komunalnych z budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Szczegóły poniżej, w załączniku: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2019 – Wyniki I etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1767 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz.1838), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust.1, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 223.11.2019 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Informację o rozstrzygnięciu postępowania zamieszczono w poniższym załączniku: 7.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.24.2019 – zaproszenie do złożenia oferty na: Wywóz odpadów komunalnych z budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Szczegóły postępowania poniżej: 3.Zaproszenie do złożenia oferty 4.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy   9.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.25.2019 – zaproszenie do złożenia oferty na: Świadczenie usługi utrzymania pełnej sprawności sieci telefonicznej i centrali telefonicznej będącej na wyposażeniu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Szczegóły postępowania w poniższych załącznikach: 3.Zaproszenie do złożenia oferty 4.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2019 – I etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) informuję, że : I etap konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie – polegający na : ocenie czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne, o których mowa w § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora oraz czy zostało złożone w terminie, […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 223.11.2019 – zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Szczegóły zamieszczono w poniższych załącznikach: 2.Zaproszenie do złożenia oferty 3.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy   7.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Uaktualnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności