RP VI WBA 230.17.2019 – zaproszenie do złożenia oferty na: ”Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

Szczegóły postępowania znajdują się w poniższych załącznikach: 3.Zaproszenie do złożenia oferty 4.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 9.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.3.2019 – Komunikat

W wyniku przeprowadzonego w dniu 1 kwietnia 2019 r. posiedzenia Komisja konkursowa stwierdziła, że do konkursu na staż urzędniczy – docelowe stanowisko ekspert ds. analiz finansowo – skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zgłosiła się jedna osoba. Do II etapu konkursu nie został zakwalifikowany żaden kandydat, z uwagi na nie złożenie kompletu wymaganych dokumentów.   Przewodniczący Komisji Konkursowej

Czytaj dalej

RP VI WBA 223.4.2019 – Unieważnienie postępowania: „Remont ceramicznych okładzin schodów, spoczników i ogrodzenia budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Unieważnienie postępowania

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.4.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

Narada podsumowująca wyniki pracy prokuratur regionu szczecińskiego

W dniu 8 marca 2019 r. odbyła się narada podsumowująca wyniki pracy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie oraz prokuratur okręgowych regionu szczecińskiego w 2018 r. Podczas narady Prokurator Regionalny w Szczecinie Artur Maludy omówił najważniejsze zagadnienia dotyczące bieżącej działalności kierowanej przez siebie jednostki i prokuratur okręgowych oraz określił zadania i dalsze kierunki działania prokuratur regionu szczecińskiego w 2019 r. W dalszej części narady najważniejsze informacje i wyniki pracy osiągnięte w 2018 roku dot. poszczególnych […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.8.2019 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.4.2019 Informacja z otwarcia ofert na: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Informacja z otwarcia ofert.

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.5.2019 Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

  RP III WOS 1111.5.2019  Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2019 Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

  RP III WOS 1111.4.2019  Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400 ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności