RP VI WBA 230.41.2019 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2019 III etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

RP III WOS 1111.4.2019   Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014, poz. 400 z późn. zm.), Komisja konkursowa stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia III etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie do zatrudnienia na stanowisku pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych rekomendowana została: […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.41.2019 – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 (10 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt. 3.Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna – wer. edyt. 1.Zaproszenie do złożenia oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.42.2019 – Dostawa notebooków (10 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt. 3.Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna – wer. edyt.   Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich Wykonawców – 27.09.2019

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Dostawa wraz z montażem centrali sygnalizacji pożarowej do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.9.2019 Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Zastępca Głównego Księgowego

  RP III WOS 1111.9.2019   Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko: – Zastępca Głównego Księgowego w Prokuraturze Regionalnej […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2019 – Komunikat

KOMUNIKAT Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014, poz. 400 z późn. zm.), Komisja konkursowa stwierdziła, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zakwalifikowana została – Pani Justyna Skurcz. III etap konkursu przeprowadzony zostanie w siedzibie […]

Czytaj dalej

II etap konkursu na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w dniu 19 września 2019 r. drugiego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów i nie został dopuszczony do III etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej.   Przewodniczący Komisji Konkursowej Michał Lasota

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.8.2019 konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

RP III WOS 1111.8.2019 W oparciu  o przepis w § 7 ust.2 i 3  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) Komisja Konkursowa stwierdziła, że niżej  wymienieni kandydaci  na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  zakwalifikowali się do II etapu konkursu: Aleksandra Grobelna, Iwona Wojtala-Falińska, Wojciech Kubicki, Maciej Nowakowski, Miłosz Ogrodniczak, Marcin Chyla, Marta Papuszka, […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności