RP III WOS 1111.2.2018 – I etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.2.2018  KOMUNIKAT Na podstawie § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) informuję, że : I etap konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie – polegający na : ocenie czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne, o których mowa w 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.1.2018 – Zaproszenie na złożenie oferty na: „Dostawę druków prokuratorskich, opraw książkowych, kopert, okładek, teczek itp. używanych w jednostkach prokuratury”

1.Zaproszenie RP VI WBA 230.1.2018

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.32.2018 – Zaproszenie na złożenie oferty na: „Zakup tog prokuratorskich dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

Zaproszenie do złożenia oferty z formlarzem ofertowym i opis przedmiotu zamówienia

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.2.2018 – Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) informuję, że : I etap konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie – polegający na : ocenie czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  2  listopada  2016 r.  w sprawie […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

Szczegóły wyboru oferty w postępowaniu na „Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie” znajdują się pod poniższym linkiem: Informacja z wybrania oferty

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Informacja z wybrania oferty

Czytaj dalej

Prokurator doprowadził do unieważnienia oszukańczej umowy zamiany mieszkań

Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił powództwo wniesione przez Prokuratora Regionalnego w Szczecinie ustalając, że umowa zamiany mieszkań zawarta w jednej ze szczecińskich kancelarii notarialnych jest nieważna. Sąd podzielił w całości argumentację prokuratora wskazując, że przedmiotowa umowa zamiany lokali mieszkalnych sprzeczna była zasadami współżycia społecznego. Uzasadniając wyrok Sąd powołał się na sprzeczność umowy z zasadami uczciwości, słuszności i sprawiedliwości, a także fakt rażącego pokrzywdzenia jednej ze stron umowy, wynikający […]

Czytaj dalej

Prokurator zabezpieczył majątek podejrzanych o oszustwa związane z zamianą mieszkań.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie nadzoruje śledztwo prowadzone przez Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Szczecinie przeciwko siedmiu podejrzanym, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie oszustw, tj. przestępstw z art. 286 § 1 k.k. i inne, związanych z doprowadzaniem pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzania lokalami mieszkalnymi, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do rzeczywistych zamiarów wywiązania się z treści poszczególnych umów […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: „Dostawa systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami systemu”

Szczegóły wyboru oferty w postępowaniu na „Dostawę systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami systemu” znajdują się pod poniższym linkiem: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RP VI WBA 230.40.2017

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.2.2018 – konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

RP III WOS 1111.2.2018 Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2018 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.  z 2017 poz. 1767 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1838)   Prokurator Regionalny w Szczecinie   ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie   Liczba […]

Czytaj dalej