RP III WOS 1111.3.2019 – konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych

RP III WOS 1111.3.2019   Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych Nazwa i adres prokuratury: […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.2.2019 – „Świadczenie usług załadunku, przewozu i wyładunku oraz przenoszenia na terenie danego obiektu”

Wszystkie szczegóły postępowania znajdują się w poniższych załącznikach: Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – formularz ofertowy   Informacja o wyborze oferty: Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej

AKTY OSKARŻENIA PRZECIWKO GRUPOM PRZESTĘPCZYM NIELEGALNIE WPROWADZAJĄCYM DO OBROTU PALIWA

Prokurator Regionalny w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie dwa akty oskarżenia przeciwko dwóm grupom przestępczym, które dokonywały nielegalnego obrotu paliwem. Pierwszy z nich obejmował 13 oskarżonych, z których siedmiu działało w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od 2015 do  2016 r. na terenie Polski  i zagranicy. Celem tej grupy było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych polegających między innymi na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i ich przekazywaniu kolejnym podmiotom w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych […]

Czytaj dalej

AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO GRUPIE PRZESTĘPCZEJ WYŁUDZAJĄCEJ MIESZKANIA

Prokurator Regionalny w Szczecinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko siedmiu oskarżonym, którzy działając w grupie przestępczej dokonywali przestępstw oszustwa, lichwy, wymuszeń rozbójniczych oraz posługiwali się fikcyjnymi fakturami VAT w celu ukrycia pochodzenia środków pochodzących z ich przestępczej działalności. Zakończone śledztwo dotyczyło prowadzenia przez A. P. i jego żonę oraz inne osoby działalności związanej m. in. udzielaniem pożyczek pieniężnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, mających […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.2.2019 – Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, […]

Czytaj dalej

RP  III WOS 1111.1.2019 – Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze  Regionalnej  w Szczecinie

Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28  stycznia 2018  r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838)   Prokurator Regionalny  w Szczecinie   ogłasza KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze  Regionalnej  w Szczecinie Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   – 2      Na stanowisku […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.72.2018 – Zaproszenie do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów piśmienniczych, nośników danych, akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

19a.Zaproszenie do złożenia oferty 22.Załącznik nr 3 – szacunkowe ilości artykułów

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.5.2018 – Wyniki konkursu na staż urzędniczy – docelowe stanowisko młodszy referent Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r. poz. 400) Prokurator Regionalny informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na na staż urzędniczy – docelowe stanowisko młodszy referent wybrano Pana Michała Gołębiowskiego. Komisja konkursowa nie ustaliła listy rezerwowej.   Prokurator Regionalny Artur Maludy

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.8.2018 – Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

 Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.7.2018 – Konkurs na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności