RP III WOS 021.163.2018 – Ustalenie dnia 2 listopada 2018 dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), zarządza się, co następuje: 1. Ustala się dzień 2 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. 2. W zamian za dzień wolny, wymieniony w § 1, ustala się dzień 17 listopada 2018 r. dniem pracy dla wszystkich pracowników Prokuratury […]

Czytaj dalej

Szkolenie polsko-niemieckie dla prokuratorów regionu szczecińskiego z zakresu zwalczania przestępczości transgranicznej.

W dniach 25-26 października 2018 r. w Międzywodziu odbyło się szkolenie na temat „Współpraca prokuratur polskich i niemieckich w zwalczaniu przestępczości transgranicznej”. Szkolenie otworzył prokurator Artur Maludy – Prokurator Regionalny w Szczecinie oraz prokurator Przemysław Funiok – Zastępca Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych. Uczestnikami szkolenia byli między innymi Jarosław Duś – Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego, Beata Hlawacz – Zastępca Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej oraz prokuratorzy […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1112.5.2018 – Zakończenie naboru  do pracy  na umowę o pracę na zastępstwo w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1112.5.2018                Prokurator Regionalny  w Szczecinie  informuje, że zakończył nabór  do pracy  na umowę o pracę na zastępstwo. W wyniku naboru  zakwalifikowano do zatrudnienia w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie 1 osobę na  umowę o pracę na zastępstwo

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.60.2018 – „Dostawa przełączników sieciowych – switch (5 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

9a.Zaproszenie do złożenia oferty 10.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2018 – Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie  na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu prze-prowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie   Nazwa i adres […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.3.2018 – Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)   ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie   Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 223.9.2018 – „Usługa serwisu, naprawy i przeglądów okresowych (konserwacji) urządzeń i instalacji systemów sygnalizacji przeciwpożarowej i systemu oddymiania klatek schodowych oraz elektronicznych systemów ochrony (w tym systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWIN, systemu kontroli dostępu SKD i systemu telewizji przemysłowej STP) w budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Szczegóły postępowania znajdują się w poniższych dokumentach: 1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – wer. edyt.

Czytaj dalej

ZARZUTY I ARESZT DLA KONKUBINY ANDRZEJA Z. ps. SŁOWIK

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej między innymi przez Sebastiana W, w której strukturach funkcjonował między innymi Andrzej Z. pseudonim Słowik.   Podejrzana działała w grupie przestępczej i utrudniała postępowanie W toku prowadzonego postępowania ustalono fakt utrudniania postępowania przez Andrzeja Z. pseudonim Słowik poprzez przekazywanie poleceń dotyczących funkcjonowania grupy przestępczej swojej konkubinie –  Marcie M. Ustalenia poczynione w toku […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.13.2018 Przetarg nieograniczony na „Dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów i urządzeń wielofunkcyjnych A4 dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

1. SIWZ 2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 618787-N-2018 3. Załączniki Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich wykonawców Odpowiedzi na pytania nr 2 do wszystkich Wykonawców Modyfikacja nr 1 do wszystkich Wykonawców Odpowiedzi na pytania nr 3 do wszystkich Wykonawców Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert – uzupełnienie Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zatrzymanie wadium firmy odmawiającej podpisanie umowy. 139c.Oświadczenie Informacja o wyborze nowej oferty. 152a.Informacja o wyborze nowej oferty    

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.48.2018 Zaproszenie do złożenia oferty pn.: „Świadczenie usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – wer. edyt.

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności