Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2017 rok zamieszczono w poniższym załączniku: