RP III WOS 1111.2.2019 – II etap konkursu na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

W wyniku przeprowadzonego w dniu 18 kwietnia 2019 r. pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu: Stefania Klekowska, Dariusz Korsak. Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 26 kwietnia 2019 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 129 o godz. 14.00  i będzie obejmował praktyczny sprawdzian umiejętności.

Czytaj dalej

Informacja o utworzeniu i funkcjonowaniu nowych punktów pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom

W związku z zawarciem z dniem 20 lutego 2019 r. przez CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ (w dalszej treści informacji także jako CARITAS) umowy z Ministrem Sprawiedliwości występującym jako Dysponent środków z Funduszu Sprawiedliwości, tj. Funduszu o którym mowa w art. 43 § 10 ustawy z dnia6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy wykonawczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 665) oraz wydanego na podstawie w/w przepisu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.17.2019 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Wynik postępowania zamieszczono w poniższym załączniku: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.21.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawę szaf do przechowywania informacji niejawnych, klasy „C”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.1.2019 – wyniki II etapu onkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Lista kandydatów  zakwalifikowanych do III  etapu konkursu  na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Radosław Klockowski Julita Wędzińska III etap konkursu na stanowisko  asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej   w Szczecinie  przeprowadzony zostanie w dniu  24 kwietnia 2019  r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej  w Szczecinie  przy. ul. Mickiewicz 153, s.129  godz. 9.00.   Przewodniczący Komisji Konkursowej Michał  Lasota

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2019 – konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

RP III WOS 1111.6.2019 Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2018 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838) Prokurator Regionalny w Szczecinie ogłasza KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 3 Na stanowisku […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.21.2019 – zaproszenie do złożenia oferty na: Dostawę szaf do przechowywania informacji niejawnych, klasy „C” dla Kancelarii Tajnej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Szczegóły postępowania w poniższych załącznikach: 3.Zaproszenie do złożenia oferty 4.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.17.2019 – zaproszenie do złożenia oferty na: ”Dostawę licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

Szczegóły postępowania znajdują się w poniższych załącznikach: 3.Zaproszenie do złożenia oferty 4.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 9.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.3.2019 – Komunikat

W wyniku przeprowadzonego w dniu 1 kwietnia 2019 r. posiedzenia Komisja konkursowa stwierdziła, że do konkursu na staż urzędniczy – docelowe stanowisko ekspert ds. analiz finansowo – skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zgłosiła się jedna osoba. Do II etapu konkursu nie został zakwalifikowany żaden kandydat, z uwagi na nie złożenie kompletu wymaganych dokumentów.   Przewodniczący Komisji Konkursowej

Czytaj dalej

RP VI WBA 223.4.2019 – Unieważnienie postępowania: „Remont ceramicznych okładzin schodów, spoczników i ogrodzenia budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Unieważnienie postępowania

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności