RP VI WBA 230.70.2018 – „Dostawa kalendarzy trójdzielnych na rok 2019 ( 820 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

Szczegóły postępowania znajdują się w poniższych dokumentach: Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Czytaj dalej

USTALENIE DNIA 12 LISTOPADA 2018 DNIEM WOLNYM OD PRACY

W związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z dnia 7.11.2018 poz. 2117) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie ustala się ten dzień dniem wolnym od pracy.

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.7.2018 – konkurs na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

  Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)  ogłasza konkurs  na staż urzędniczy na stanowisko eksperta ds. analiz finansowo–skarbowych i ekonomicznych   Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, […]

Czytaj dalej

RP III WOS  1111.6.2018 – II etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuratu­rze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 z późn. zmianami) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838), po stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w ter­minie i spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. l, ustalam następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego […]

Czytaj dalej

RP III WOS 021.163.2018 – Ustalenie dnia 2 listopada 2018 dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.), zarządza się, co następuje: 1. Ustala się dzień 2 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. 2. W zamian za dzień wolny, wymieniony w § 1, ustala się dzień 17 listopada 2018 r. dniem pracy dla wszystkich pracowników Prokuratury […]

Czytaj dalej

Szkolenie polsko-niemieckie dla prokuratorów regionu szczecińskiego z zakresu zwalczania przestępczości transgranicznej.

W dniach 25-26 października 2018 r. w Międzywodziu odbyło się szkolenie na temat „Współpraca prokuratur polskich i niemieckich w zwalczaniu przestępczości transgranicznej”. Szkolenie otworzył prokurator Artur Maludy – Prokurator Regionalny w Szczecinie oraz prokurator Przemysław Funiok – Zastępca Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych. Uczestnikami szkolenia byli między innymi Jarosław Duś – Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego, Beata Hlawacz – Zastępca Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej oraz prokuratorzy […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1112.5.2018 – Zakończenie naboru  do pracy  na umowę o pracę na zastępstwo w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1112.5.2018                Prokurator Regionalny  w Szczecinie  informuje, że zakończył nabór  do pracy  na umowę o pracę na zastępstwo. W wyniku naboru  zakwalifikowano do zatrudnienia w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie 1 osobę na  umowę o pracę na zastępstwo

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.60.2018 – „Dostawa przełączników sieciowych – switch (5 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie”

9a.Zaproszenie do złożenia oferty 10.Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2018 – Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie  na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu prze-prowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie   Nazwa i adres […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.3.2018 – Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Prokurator Regionalny w Szczecinie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)   ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie   Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności