Skuteczne zażalenia Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w sprawie tzw. „grupy pruszkowskiej”

Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił wszystkie prokuratorskie zażalenia na postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód o odmowie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych tzw. „grupy pruszkowskiej” – Leszka D., Janusza P., Andrzeja Z. i Krzysztofa Ostojskiego.   Przychylając się w całości do argumentacji prokuratora, Sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy od chwili zatrzymania.   Trzech podejrzanych jest […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.3.2021 – konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko inspektora

RP III  WOS 1111.3.2021 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY   Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400), Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.2.2021 konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego

RP III WOS 1111.2.2021  Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura […]

Czytaj dalej

RP III WOS 071.5.2021 – „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 22-28 lutego 2021 r. P L A N  D Y Ż U R Ó W w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Dyżur prokuratorów i asystentów prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w dniach 22–26 lutego 2021 r. trwać będzie w godz. 9.00–13.00 i od 14.00–17.00, a w dniach 27 i 28 lutego 2021 r. w godz. 10.00–13.00 i prowadzony będzie w formie telefonicznej.   Data Prokurator/asystent prokuratora Godziny przyjęć Nr telefonu 22.02.2021 r. Asystent prok. Kamila Kacprzak (gr. A) 9.00 […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.1.2021 – Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400),   Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy (na docelowe stanowisko młodszego referenta) w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie   Liczba  wolnych […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2020 Komunikat

W wyniku przeprowadzonego konkursu na staż urzędniczy docelowe stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, Prokurator Regionalny w Szczecinie nie zakwalifikował żadnej osoby do zatrudnienia   Prokurator Regionalny Artur Maludy

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.2.2021 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Szczegóły zamieszczono w poniższym załączniku: 12.Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.2.2021 zaproszenia do złożenia oferty na: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

  01. Zaproszenie do złożenia oferty – obsługa prawna 02. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Czytaj dalej

Komunikat

W Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzorowane jest – prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Szczecinie – śledztwo RP I Ds 54.2018 dotyczące m.in. działalności tzw. grupy pruszkowskiej. W przedmiotowej sprawie w dniach 26-28 stycznia 2021 roku zatrzymano i doprowadzono do tut. Prokuratury podejrzanych Krzysztofa O., Leszka D. i Janusza P. oraz doprowadzono podejrzanego Andrzeja Z. celem przeprowadzenia  z nimi czynności procesowych. Wymienionym osobom ogłoszono m.in. zarzuty: kierowania […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności