RP III WOS 1113.3.2020 – NABÓR NA STANOWISKO RZEMIEŚLNIK/KONSERWATOR, PRACOWNIK GOSPODARCZY W PROKURATURZE REGIONALNEJ W SZCZECINIE W WYMIARZE 0,5 ETATU

RP III WOS 1113.4.2020 Prokurator Regionalny w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko rzemieślnik/konserwator, pracownik gospodarczy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 0,5 etatu Liczba wolnych stanowisk – 1 Miejsce wykonywania pracy – Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Mickiewicza 153. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku rzemieślnika/konserwatora, pracownika gospodarczego: dokonywanie bieżących napraw w zakresie właściwego utrzymania obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, a nie wymagających specjalistycznych uprawnień, dokonywanie bieżących napraw sprzętu biurowego, […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 261.16.2020 – zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Usługę dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych A-3 dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Szczegóły postępowania zamieszczono w poniższych załącznikach: 1.SIWZ 2.Załącznik nr 1 do SIWZ – wer. edyt. 3.Załącznik nr 2 do SIWZ – wer. edyt. 4.Załącznik nr 3 do SIWZ – wer. edyt. 5.Załącznik nr 5 do SIWZ – wer. edyt. 6.Załącznik nr 6 do SIWZ – wer. edyt. 7.Załącznik nr 7 do SIWZ – wer. edyt.  

Czytaj dalej

Przeszukania w ramach śledztwa dotyczącego korupcji w szczecińskim szpitalu

Prokurator nadzorujący śledztwo prowadzone w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie polecił dzisiaj przeprowadzenie przeszukań w 23 lokalizacjach, w tym w kilkunastu spółkach z branży farmaceutycznej i w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Czynności te zostały zrealizowane w toku postępowania dotyczącego  podejrzenia czynów korupcyjnych popełnionych w związku z pełnieniem funkcji publicznej ordynatora oddziału w szczecińskim szpitalu. Przeszukań dokonali funkcjonariusze Delegatury CBA w Szczecinie. Ujawniony materiał dowodowy zostanie poddany analizie pod kątem zbadania, […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1113.3.2020 – nabór na stanowisko rzemieślnik/konserwator, pracownik gospodarczy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 0,5 etatu

RP III WOS 1113.3.2020 Prokurator Regionalny w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko rzemieślnik/konserwator, pracownik gospodarczy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 0,5 etatu Liczba wolnych stanowisk – 1 Miejsce wykonywania pracy – Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Mickiewicza 153. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku rzemieślnika/konserwatora, pracownika gospodarczego: dokonywanie bieżących napraw w zakresie właściwego utrzymania obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, a nie wymagających specjalistycznych uprawnień, dokonywanie bieżących […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2020 Konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko młodszego referenta

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY   Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.   o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400),   Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy( na docelowe stanowisko młodszego referenta)  w Prokuraturze […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2020 – II etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym

RP III WOS 1111.4.2020   KOMUNIKAT   Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) Komisja   konkursowa  stwierdziła, że do II etapu konkursu na staż urzędniczy na  docelowe stanowisko inspektora  w Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym zakwalifikowana została – Pani Joanna Stanasiuk. II etap konkursu zostanie […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2020 – I etap konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko inspektora w wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym

RP III WOS 1111.4.2020   KOMUNIKAT Na podstawie § 7 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że : I etap konkursu na staż urzędniczy na  docelowe stanowisko inspektora  w wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym, polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod  kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu przeprowadzony zostanie […]

Czytaj dalej

Komunikat prasowy w sprawie RP I Ds 78.2016

W sprawie RP I Ds. 78.2016 w dniu 30 lipca 2020 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie  został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA podejrzany Krzysztof J., były prezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police S.A. z uwagi na konieczność niezwłocznego zastosowania wobec w/w środków zapobiegawczych. Powodem zatrzymania był fakt, iż w czerwcu 2020 roku podejrzany poprzez pełnomocnika sprzedał należącą do niego nieruchomość (w trakcie gdy miał świadomość konieczności ogłoszenia mu kolejnych zarzutów […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.1.2020 – wyniki konkursu, na staż urzędniczy, docelowe stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.1.2020              Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400), Prokurator Regionalny w Szczecinie informuje,iż w wyniku przeprowadzenia konkursu, na staż urzędniczy docelowe stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie wybrano Panią Julię Niemiec Prokurator Regionalny Artur Maludy

Czytaj dalej

RP III WOS 1113.1.2020 Zakończenie procesu naboru na stanowisko kierowcy

Prokurator Regionalny informuje, ze zakończył się proces naboru na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie ogłoszone w dniu 30 stycznia 2020 r. W następstwie postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowano do zatrudnienia jedna osobę. Prokurator Regionalny Artur Maludy

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności