Wyniki II etapu konkursu

W wyniku przeprowadzonego w dniu 24 czerwca 2020 r. drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy docelowe stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu: Elżbieta Mrozik, Julia Niemiec, Joanna Stanasiuk.   Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 8 lipca 2020 r.  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.5.2020 Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego

Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczyna stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie  Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza […]

Czytaj dalej

Sprawa Pay Trade International Club LLC

W dniu 23 czerwca 2020 r. w śledztwie RP I Ds. 91.2016 nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, dotyczącym działalności Pay Trade International Club LLC (Pay Trade International Limited LLC) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora dokonali zatrzymania Łukasza S., któremu w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przedstawiono zarzut popełnienia w latach 2013-2016 przestępstwa z art. art. 24a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. […]

Czytaj dalej

Śledztwo dotyczące oszustw na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

W związku z pytaniami kierowanymi przez dziennikarzy w sprawie prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie śledztwa dotyczącego wielu wątków związanych z oszustwami i innymi przestępstwami na szkodę Grupy Azoty Zakłady Chemiczne S.A., Prokurator Regionalny w Szczecinie informuje, że do Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie Krzysztofa J. – byłego Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych Police S.A. W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prokurator ustalił, że Jan P. założył […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.1.2020 – Drugi etap konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.1.2020 Drugi etap konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zostanie przeprowadzony w dniu 24 czerwca 2020 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 129 o godz. 9.00 i będzie obejmował praktyczny sprawdzian umiejętności.   PROKURATOR REGIONALNY Artur Maludy

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.13.2020 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych dla pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

Wynik postępowania przedstawiono w załączniku poniżej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2020

W związku z ogłoszonym w dniu 11 maja 2020 r. konkursem na staż urzędniczy docelowe stanowisko inspektora – w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w wymiarze 0,75 etatu, uprzejmie informuję iż zgodnie z decyzją Zastępcy Prokuratora Krajowego z dnia 25 maja 2020 r. nr PK XI K 110.142.2020 ulega zmianie limit przyznanych Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie stanowisk urzędniczych. Wobec powyższego uprzejmie zawiadamiam, że liczba wolnych stanowisk w ww. konkursie wynosi […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.13.2020 – zaproszenie do złożenia oferty dla zadania p.n. Świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych dla pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

Szczegóły postępowania zawarto w poniższych załącznikach: 1. Zaproszenie do złożenia oferty -medycyna pracy 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy-wer.edyt.

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.15.2020 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Dostawa komputerów stacjonarnych (10 szt.) i monitorów (20 szt.) dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Wynik postępowania przedstawiono w poniższym załączniku: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2020 konkurs na staż urzędniczy – docelowe stanowisko inspektora – w Wydziale VI Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

RP III  WOS 1111.4.2020                                  KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY   Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400),   Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy […]

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności