RP III WOS 1111.7.2019 – I etap konkursu na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego

RP III WOS 1111.7.2019 KOMUNIKAT Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że : I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko Dyrektora Finansowo – Administracyjnego  polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 6 września 2019 r. […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.8.2019 – I etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

RP III WOS 1111.8.2019  KOMUNIKAT   Na podstawie § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838) informuję, że: I etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie – polegający na : ocenie czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne, o których mowa w 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu […]

Czytaj dalej

RP III WOS 021.104.2019 – zarządzenie w sprawie możliwości odpracowania dnia 16 sierpnia 2019 r. w dniu 24 sierpnia 2019 r.

RP III WOS 021.104.2019  Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr    104/19 PROKURATORA  REGIONALNEGO W  SZCZECINIE z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie możliwości odpracowania dnia 16 sierpnia 2019 r. w dniu 24 sierpnia 2019 r.  Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 740), § 56 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.5.2019 – Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego

RP III WOS 1111.5.2019 Prokurator Regionalny w Szczecinie   na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Nazwa i adres […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.4.2019 – informacja o terminie I etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

RP III WOS 1111.4.2019  KOMUNIKAT Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, że : I etap konkursu na staż urzędniczy na stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych – polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu przeprowadzony zostanie w dniu […]

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.31.2019 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Informacja w poniższym załączniku: Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej

RP VI WBA 230.31.2019 – zaproszenie do złożenia oferty pn.: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153

Szczegóły w poniższym załączniku: 1.Zaproszenie do złożenia oferty   Wynik postępowania: 13.Informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.8.2019 – konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

RP  III WOS 1111.8.2019 Na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28  stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 740) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2  listopada  2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora   (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1838) Prokurator Regionalny  w Szczecinie ogłasza KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA w Prokuraturze  Regionalnej  w Szczecinie Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora   […]

Czytaj dalej

Zatrzymania osób, które wręczały prokuratorowi korzyści majątkowe

W dniu 26 czerwca 2019 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Szczecinie na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dokonało zatrzymania 4 osób w związku z czynami związanymi z powoływaniem się na wpływy w prokuraturze oraz udzielaniem korzyści majątkowej prokuratorowi w łącznej kwocie nie większej niż 10.000 zł. Osobom tym zostaną przedstawione zarzuty dotyczące udzielania korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu i powoływania się wpływy w instytucjach państwowych. Wskazane przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat […]

Czytaj dalej

RP III WOS 1111.6.2019 Komunikat w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1838) informuję, że w wyniku II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie przeprowadzonego w dniu 17 czerwca 2019 r. żaden kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów i nikt nie został zakwalifikowany do III etapu konkursu.   PROKURATOR REGIONALNY Artur Maludy

Czytaj dalej
Ustawienia dostępności