Zamówienia publiczne - aktualne

RP III G 230.42.2016 – świadczenie stałej, kompleksowej obsługi prawnej w sprawach, w których Prokuratura Regionalna w Szczecinie występuje jako stationes fisci Skarbu Państwa, jako zakład pracy oraz w innych sprawach wskazanych przez Zleceniodawcę

Opublikowano 28 grudnia 2016 r., o godz. 09:31 przez

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższych odnośnikach:

1-zaproszenie
2-opis-przedmiotu-zamowienia
3-formularz-ofertowy
4-formularz-ofertowy-wer-edyt
5-projekt-umowy
6-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Ustawienia dostępności