Komunikat

Komunikat

Opublikowano 6 lutego 2017 r., o godz. 15:41 przez

Prokuratura Regionalna w Szczecinie w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się procederem polegającym na uszczupleniu należności podatkowych – podatku akcyzowego i opłaty paliwowej poprzez pozorowaną sprzedaż oleju smarowego na terenie Niemiec i Łotwy i faktyczną sprzedaży tego oleju na terenie Kraju,  jako oleju napędowego  odbiorcom indywidualnym, w tym za pośrednictwem stacji paliw,  po uprzednim dodaniu do oleju smarowego dodatków uszlachetniających w dniu 23 stycznia 2017r. wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP Wydziału w Zielonej Górze Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim dokonała zatrzymania 6 osób.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,  w tym jednej osobie zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a także zarzuty dotyczące przestępstw karno skarbowych związanych z uszczupleniem podatku akcyzowego, VAT, opłaty paliwowej oraz firmanctwem, a także „prania brudnych” pieniędzy. Obecnie w sprawie występuje osiem osób podejrzanych.

Szacunkowa wartość strat Skarbu Państwa – tylko z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego i opłaty paliwowej wynosi ponad 19 milionów złotych.

W stosunku do 5 zatrzymanych osób Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Zarzucane podejrzanym czyny zagrożone są  karą pozbawienia wolności do lat 10.

Ustawienia dostępności