Komunikat

Komunikat

Opublikowano 10 marca 2017 r., o godz. 10:31 przez

W związku z artykułem prasowym dotyczącym śledztwa w sprawie kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, który ukazał się w dniu  9 marca 2017 r. na stronach internetowych tvn24, uprzejmie informuję, że nie jest prawdą, że wszczęte w dniu 17 czerwca 2016 r. śledztwo koncentruje jedynie na zabezpieczaniu konkretnych umów klientów banków w celu dokonania oceny, czy przy zawieraniu ww. umów doszło do zatajenia faktycznych konsekwencji finansowych wynikających z wypłaty udzielonego kredytu po kursie kupna waluty obowiązującym w danym banku, a przy spłacie zobowiązania – kursie sprzedaży waluty w danym banku, tj. tzw. spreadu walutowego i celowego niesprecyzowania kryteriów ustalania tego kursu, a także używania, przy reklamowaniu produktu finansowego oraz w bezpośrednich relacjach z klientami banku, wprowadzającej w błąd nazwy produktu finansowego, a także zatajania rzeczywistej jego formuły, ryzyka związanego z kursem walut, a także kosztów jego obsługi.

Śledztwo koncentruje się przede wszystkim na ocenie wzorów umów i procedur przyznawania kredytów. W chwili obecnej, na podstawie postanowień Sądu Okręgowego w Szczecinie o zwolnieniu z tajemnicy bankowej, zabezpieczana jest dokumentacja od banków, które udzielały tego typu kredytów w okresie od dnia  1 lipca 2006 roku do dnia 26 sierpnia 2011 roku. Dokumentacja ta stanowi materiał źródłowy do opracowywanej na potrzeby śledztwa opinii powołanego zespołu ośmiu biegłych z różnych dziedzin finansów i bankowości.

 

Ustawienia dostępności