Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 230.26.2017 – Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 11 lipca 2017 r., o godz. 10:59 przez

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w poniższych odnośnikach:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty
  2. Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna
  3. Załącznik nr 2 – projekt umowy
  4. Informacja o wyborze oferty
Ustawienia dostępności