Oferty pracy

RP III WOS 1111.9.2019 – Wyniki pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko zastępcy głównego księgowego

Opublikowano 7 listopada 2019 r., o godz. 13:59 przez

RP III WOS 1111.9.2019              

 

W wyniku przeprowadzonego w dniach 4 i 7 listopada 2019 r. pierwszego etapu konkursu dla kandydatów na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie Komisja konkursowa ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

  1. Monika Jarosiewicz,
  2. Anna Wesołowska-Bury.

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 19 listopada 2019 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, ulica Mickiewicza 153 sala 129 o godz. 10.00 i będzie obejmował praktyczny sprawdzian umiejętności, który będzie trwał 120 minut.

 

         Sekretarz                                                                                      Przewodniczący

Komisji Konkursowej                                                                      Komisji konkursowej

                                                                                     

 

 

Ustawienia dostępności