Ogólne

RP III WOS 021.158.2019 – Zarządzenie nr 158/19 Prokuratora Regionalnego w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy.

Opublikowano 3 grudnia 2019 r., o godz. 11:16 przez

RP III WOS 021.158.2019

  

Zarządzenie nr 158/19
Prokuratora Regionalnego w Szczecinie
z dnia  3 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy.

 

 Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 740), zarządza się, co następuje:

  1.   Ustala się dzień 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.
  2.   W zamian za dzień wolny od pracy (27 grudnia 2019 r.), ustala się dzień 14 grudnia 2019 r. dniem pracy dla wszystkich pracowników Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, w wymiarze 8 godzin.
  3.   O treści zarządzenia powiadamia się wszystkich pracowników wykonujących czynności w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.
  4.   Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.
  5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROKURATOR  REGIONALNY
Artur Maludy

 

Ustawienia dostępności