Komunikat

RP III WOS 021.54.2020 – zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia przyjmowania interesantów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie

Opublikowano 13 marca 2020 r., o godz. 14:05 przez

RP III WOS 021.54.2020

 

ZARZĄDZENIE Nr 54/2020
PROKURATORA REGIONALNEGO W SZCZECINIE

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia przyjmowania interesantów
w wyznaczone dni tygodnia przez kierownictwo i prokuratorów
w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

 

Na podstawie art. 23 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 740) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz § 90 pkt 9 w zw. § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2017 r. poz. 1206), zarządza się co następuje:

§ 1. W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirus) zawiesza się do odwołania przepisy dot. przyjmowania interesantów w wyznaczone dni tygodnia przez kierownictwo i prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

§2. Kontakty osobiste ze stronami należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

§ 3.1. Na czas zawieszenia przyjmowania interesantów przez kierownictwo i prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, jak też w związku z ograniczeniem wszelkich kontaktów osobistych ze stronami do niezbędnego minimum, wszelkie skargi, wnioski oraz inną korespondencję osoby zainteresowane powinny składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, bądź na adres e-mailowy sekretariat@szczecin.pr.gov.pl, kierując je do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, jak też w formie kontaktu telefonicznego.

Dane kontaktowe Prokuratury Regionalnej w Szczecinie są dostępne na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie szczecin.pr.gov.pl zakładce „kontakt”.

§ 4. Treść zarządzenia podaje się do wiadomości wszystkich prokuratorów i pracowników wykonujących czynności służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

§5. Informację o wprowadzonym zawieszeniu przyjmowania interesantów przez kierownictwo i prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, jak też informację o ograniczeniu wszelkich kontaktów osobistych ze stronami do niezbędnego minimum należy umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w dziale „Aktualności” oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                      PROKURATOR  REGIONALNY

                                                                                                     Artur Maludy

Ustawienia dostępności