Komunikat

RP VI WBA 230.5.2021 – Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Opublikowano 31 marca 2021 r., o godz. 09:34 przez

Szczegóły postępowania przedstawiają poniższe załączniki:

1.Zaproszenie do złożenia oferty
2.Załącznik nr 1 do WZ
3.Załącznik nr 2 do WZ
4.Załącznik nr 3 do WZ
5.Załącznik nr 4 do WZ

Ustawienia dostępności