Ogólne

RP VI WBA 261.4.2020 Ogłoszenie o zamówieniu w prowadzonym postępowaniu na usługi społeczne art. 138o ustawy Pzp pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

1.Ogłoszenie o zamówieniu 2.Załącznik nr 1 do Instrukcji - formularz ofertowy - wer. edyt. 3.Załącznik nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wer. edyt. 4.Załączni...
Czytaj dalej
Ogólne

RP VI WBA 261.3.2020 Postępowanie przetargowe pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i ul. Brzozowskiego 1, 2

1.SIWZ 2.Załącznik nr 1 do SIWZ - wer. edyt. 3.Załącznik nr 2 do SIWZ - wer. edyt. 4.Załącznik nr 3 do SIWZ - wer. edyt. 5.Załącznik nr 4 do SIWZ - wer. edyt. 6.Ogłoszenie o zamówieniu ...
Czytaj dalej
Ustawienia dostępności