Komunikat

RP VI WBA 230.5.2021 – Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły postępowania przedstawiają poniższe załączniki: 1.Zaproszenie do złożenia oferty 2.Załącznik nr 1 do WZ 3.Załącznik nr 2 do WZ 4.Załącznik nr 3 do WZ 5.Załącznik nr 4 do WZ...
Czytaj dalej
Komunikat

RP III WOS 046.17.2012 Komunikat

  „Prokuratura Regionalna w Szczecinie, w śledztwie RP I Ds 41.2016 prowadzonym w zakresie udzielania kredytów denominowanych  i indeksowanych do waluty obcej w okresie od co najmniej  1 lipca...
Czytaj dalej
Komunikat

RP III WOS 046.16.2012 Komunikat

  „Prokuratura Regionalna w Szczecinie, w śledztwie RP I Ds 41.2016 prowadzonym w zakresie udzielania kredytów denominowanych  i indeksowanych do waluty obcej w okresie od co najmniej  1 lipca...
Czytaj dalej
Komunikat

Komunikat

W Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzorowane jest – prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Szczecinie - śledztwo RP I Ds 54....
Czytaj dalej
Ustawienia dostępności