Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 223.4.2019 – zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Remont ceramicznych okładzin schodów, spoczników i ogrodzenia budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153”

Szczegóły zamówienia w poniższych plikach: 8.Zaproszenie do złożenia oferty 9.Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - wer. edyt. 15.Unieważnienie postępowania  ...
Czytaj dalej
Ustawienia dostępności