Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.16.2020 – zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Usługę dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych A-3 dla Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Szczegóły postępowania zamieszczono w poniższych załącznikach: 1.SIWZ 2.Załącznik nr 1 do SIWZ - wer. edyt. 3.Załącznik nr 2 do SIWZ - wer. edyt. 4.Załącznik nr 3 do SIWZ - wer. edyt. 5...
Czytaj dalej
Ustawienia dostępności