Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.25.2020 – Modyfikacja treści SIWZ nr 1 i odpowiedzi na pytania nr 1 w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły zamieszczono w poniższych załącznikach: 07.Modyfikacja nr 1 do wszystkich Wykonawców - 21.12.2020 08.Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich Wykonawców - 21.12.2020 09.Ogłoszenie o zmi...
Czytaj dalej
Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.26.2020 – Modyfikacja treści SIWZ nr 1 i odpowiedzi na pytania nr 1 w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły zamieszczono w poniższych załącznikach: 08.Modyfikacja nr 1 do wszystkich Wykonawców - 21.12.2020 09.Odpowiedzi na pytania nr 1 do wszystkich Wykonawców - 21.12.2020...
Czytaj dalej
Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.26.2020 – zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Usługę ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły postępowania zamieszczono w poniższych załącznikach: 01.Ogłoszenie o zamówieniu 02.Załącznik nr 1 do Instrukcji - formularz ofertowy - wer. edyt. 03.Załącznik nr 2 do Instrukcji - oświa...
Czytaj dalej
Zamówienia publiczne - aktualne

RP VI WBA 261.25.2020 – zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn.: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie utrzymania czystości w obiekcie i na terenie przyległym do budynku Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 151d, 153 i Brzozowskiego 1, 2

Szczegóły postępowania zamieszczono w poniższych załącznikach: 01.Ogłoszenie o zamówieniu nr 767308-N-2020 z dnia 15.12.2020 02.SIWZ 03.Załącznik nr 1 do SIWZ - wer. edyt. 04.Załącznik nr 2 do S...
Czytaj dalej
Ustawienia dostępności