Działalność pozakarna

W 2020 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zarejestrowano 9.726 spraw cywilnych i 6.223 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 142 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 1.510 wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 566 – dotyczących stosunków rodzinnych, 167 – o ubezwłasnowolnienie i 232 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Złożyli także 695 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 165 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.

Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 1.247 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.


W I półroczu 2020 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zarejestrowano 4.827 spraw cywilnych i 3.075 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 65 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 764 wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 313 – dotyczących stosunków rodzinnych, 70 – o ubezwłasnowolnienie i 121 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Złożyli także 326 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 79 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.

Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 580 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.


W 2019 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zarejestrowano 10.950 spraw cywilnych i 6.395 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 221 powództwa o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 1.447 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 586 dotyczących stosunków rodzinnych, 181 – o ubezwłasnowolnienie i 265 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Złożyli także 616 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 183 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.

Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 2.070 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.


W I półroczu 2019 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zarejestrowano 5.137 spraw cywilnych i 3.037 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 102 powództwa o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 727 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 306 dotyczących stosunków rodzinnych, 94 – o ubezwłasnowolnienie i 116 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Złożyli także 315 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 98 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.

Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 1.087 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.


W 2018 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zarejestrowano 10.844 spraw cywilnych i 5.606 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 310 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 1.439 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 494 dotyczących stosunków rodzinnych, 195 – o ubezwłasnowolnienie i 305 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Złożyli także 638 wniosków
o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 259 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.

Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 2.062 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Gorzowie Wielkopolskim.


W I półroczu 2018 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zarejestrowano 5.758 spraw cywilnych i 3.259 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 145 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 684 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 246 dotyczących stosunków rodzinnych, 100 – o ubezwłasnowolnienie i 131 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Złożyli także 281 wniosków
o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 152 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.

Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 1.011 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Gorzowie Wielkopolskim.


W 2017 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zarejestrowano 9.075 spraw cywilnych i 6.384 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 294 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 1.230 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 440 dotyczących stosunków rodzinnych, 236 – o ubezwłasnowolnienie i 333 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Złożyli także 699 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 245 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.

Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 2.126 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Gorzowie Wielkopolskim.


W I półroczu 2017 r. w prokuraturach okręgu gorzowskiego, koszalińskiego, szczecińskiego oraz w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zarejestrowano 4.890 spraw cywilnych i 3.471 spraw administracyjnych. Prokuratorzy wytoczyli w tym okresie 141 powództw o naprawienie szkody w mieniu i z zakresu prawa rodzinnego m.in. o ustalenie ojcostwa, o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, złożyli 688 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, w tym 237 dotyczących stosunków rodzinnych, 140 – o ubezwłasnowolnienie i 194 – o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Złożyli także 415 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego oraz 129 odwołań, sprzeciwów, zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.

Przy udziale prokuratorów sądy cywilne pierwszej instancji oraz odwoławcze, sądy gospodarcze, sądy pracy i ubezpieczeń społecznych i rodzinne rozpoznały 1.217 spraw. Prokuratorzy występowali także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.


 

Ustawienia dostępności