Orzecznictwo SA w Szczecinie

W załączeniu (plik w formacie .doc do pobrania) opracowana w II Wydziale Postępowania Sądowego kartoteka orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawach karnych.

Zawiera ona wybrane tezy z orzeczeń wydanych w latach 2005-2013 usystematyzowanych w następujące działy:

  • tezy dotyczące prawa karnego materialnego,
  • tezy dotyczące przepisów proceduralnych,
  • tezy dotyczące „przepisów pozakodeksowych”,
  • tezy dotyczące kodeksu karnego wykonawczego,
  • tezy dotyczące ustawy  rehabilitacyjnej (z 23 lutego 1991r.).

Kartoteka uzupełniana będzie i podana lokalizacja grup tematycznych orzeczeń ulegała będzie stosownym zmianom.

 Kartoteka do pobrania TU 

Ponadto pod poniższym linkiem dostępny jest kwartalnik zawierający orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie publikowany na stronie www tego sądu.

 Kwartalnik do pobrania TU

Nadto pod poniższym linkiem znajduje się Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

 Portal Orzeczeń SA w Szczecinie

Ustawienia dostępności