Aplikacja „Pomocnik” – wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

„Pomocnik” – wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Prokuratura Regionalna w Szczecinie już od szeregu lat wspiera działania podejmowane przez należące do sieci Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” oraz nowe inicjatywy podejmowane przez Ośrodek.

W ramach swej działalności Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” zajmuje się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pomoc tę świadczy na wiele różnych sposobów. Jest to pomoc prawna, psychologiczna i socjalna. Ponadto Stowarzyszenie nieprzerwanie stara się znajdować nowe drogi docierania do osób pokrzywdzonych, które ze względu na sytuację, w jakiej się znalazły mają utrudniony dostęp do osób i instytucji świadczących fachową pomoc, obawiają się konfrontacji ze sprawcą lub własnym lękiem i bezradnością albo z innych przyczyn nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do źródeł wsparcia.

Właśnie z myślą o takich osobach i w odpowiedzi na błyskawiczny postęp w dziedzinie technologii informacyjnej, jak również powszechność dostępu do Internetu, pracownicy Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” stworzyli aplikację pomocową – Pomocnik. Aplikacja Pomocnik powstała w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Aplikację można pobrać bezpłatnie ze strony Google Play na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android, takie jak telefon komórkowy, tablet itp. Pozwala ona wysłać anonimowe zgłoszenie do Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, co spowoduje, że najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych do zgłaszającego oddzwoni pracownik Ośrodka, udzieli wsparcia i poinformuje, jakie dalsze kroki należy podjąć oraz gdzie najbliżej może zostać udzielona specjalistyczna pomoc.

Niezaprzeczalnym atutem tego rodzaju rozwiązania jest fakt, że zgłoszenie może zostać nadesłane z każdego miejsca w Polsce, w którym jest dostęp do Internetu oraz o każdej porze. Jest to szczególnie ważne dla osób znajdujących się w kryzysie, które zyskują możliwość skontaktowania się ze specjalistyczną placówką praktycznie nie wychodząc z domu.

Link do aplikacji Pomocnik

link do strony internetowej Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny”:
www.sos.home.pl

Ustawienia dostępności