Kompensata dla ofiar przestępstw

W dniu 21 września 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz.U. Nr 169, poz. 1415 z późn. zm.).

Na mocy tej ustawy ofiary niektórych przestępstw lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem popełnienia przestępstwa. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 12.000 zł.

Wzór wniosku o przyznanie kompensaty został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz.U. Nr 177, poz. 1476 z późn. zm.).

 

Do pobrania:
 • Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 51
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nowego wzoru wniosku o przyznanie kompensaty
 • Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1587
  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Dziennik Ustaw 2009 r. nr 79 poz. 665
  Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
 • Dziennik Ustaw 2008 r. nr 96 poz. 608
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
 • Dziennik Ustaw 2005 r. nr 177 poz. 1476
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty
 • Dziennik Ustaw 2005 r. nr 169 poz. 1415
  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
Ustawienia dostępności