Wykaz punktów pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom

INFORMACJA O UTWORZENIU I FUNKCJONOWANIU NOWYCH PUNKTÓW POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM I OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM ORAZ ŚWIADKOM

 

W związku z zawarciem z dniem 13 sytycznia 2020 r. przez CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ (w dalszej treści informacji także jako CARITAS) umowy z Ministrem Sprawiedliwości występującym jako Dysponent środków z Funduszu Sprawiedliwości, tj. Funduszu o którym mowa w art. 43 § 10 ustawy z dnia6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy wykonawczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 665) oraz wydanego na podstawie w/w przepisu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1760) Caritas stał się do 31 grudnia 2021 r. Wykonawcą świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym w oparciu o wyżej wskazane akty prawne.

W oparciu o zawartą umowę CARITAS będzie wykonywał następujące zadania:

 • Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;
 • Organizowanie i finansowane alternatywnych metod rozwiązywania
  konfliktów;
 • Pokrywanie kosztów pomocy psychologicznej dla osób pokrzywdzonych oraz dla świadków;
 • Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu dla osób pokrzywdzonych oraz dla świadków w formie zarówno dyżurów telefonicznych, jak i osobistych;
 • Finansowanie pobytu dziecka w szkołach i przedszkolach publicznych;
 • Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach o klubach dziecięcych;
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikację zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych);
 • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej;
 • Finansowanie bonów żywnościowych;
 • Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 • Finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę;
 • Zakup urządzeń i wyposażenia.

Powyższe zadania mogą już być realizowane i będą realizowane w oparciu o następujące punkty:

Lp. Miejsce świadczenia pomocy wraz z podaniem adresu Dni przyjęć osoby pierwszego kontaktu Godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu
1 Centrum Kryzysowe Caritas

dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „NADZIEJA” im. św. Jana Pawła II,

ul. Harcerska 17, 75-073 Koszalin

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

12.00-20.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-12.00

2 Ośrodek Charytatywny

dla Dzieci i Młodzieży

pw. św. Aniołów Stróżów,

ul. Aniołów Stróżów 1,

78-100 Kołobrzeg

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.00-20.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

3 Ośrodek Charytatywny

St. Liborius,

78-600 Wałcz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.00-20.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

4 Parafia Rzymskokatolicka

pw. Najświętszej Maryi Panny

ul. 3 Maja 1A, 78-400 Szczecinek

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.00-20.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

5 Kościół Rzymskokatolicki

pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy,

ul. Niedziałkowskiego 2,

78-300 Świdwin

Środa 12.00-18.00
6 Kościół Rzymskokatolicki

pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa,

ul. Obrońców Westerplatte 35,

78-500 Drawsko Pomorskie

Środa 12.00-18.00
7 Parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP,

ul. Rapackiego 24, 76-100 Sławno

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00-16.00

15.00-19.00

08.00-12.00

08.00-12.00

8 Kościół Rzymskokatolicki

pw. św. Stanisława Kostki,

ul. Kościelna 1, 76-004 Sianów

Poniedziałek

Środa

Piątek

Sobota

16.00-20.00

16.00-20.00

16.00-20.00

08.00-12.00

9 Zespół Parafialny Parafii

pw. Narodzenia NMP

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej,

ul. NMP 17, 78-200 Białogard

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00-16.00

15.00-19.00

08.00-12.00

08.00-12.00

 

Kontaktować się można zarówno mailowo:

XXX.porzywdzeni@cartias.pl gdzie XXX należy zastąpić nazwą miasta czyli

Koszalin (koszalin.pokrzywdzeni@caritas.pl),

Sianów (sianow.pokrzywdzeni@cartas.pl),

Białogard (bialogard.pokrzywdzeni@caritas.pi),

Wałcz (walcz.pokrzywdzeni@caritas.pl),

Drawsko (drawsko.pokrzywdzeni@caritas.pl),

Kołobrzeg (kolobrzeg.pokrzywdzeni@caritas.pl) etc.

Jak i telefonicznie pod całodobowym nr tel: 532 460 213

 

Zgodnie z zapisem 8 § 7 umowy CARITAS zobowiązuje się do udzielenia pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym lub świadkom na wezwanie organu prowadzącego czynności operacyjno-rozpoznawcze albo sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze sądu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od wezwania, chyba że określone w umowie środki przeznaczone na pomoc psychologiczną zostały wykorzystane lub pokrzywdzony lub świadek nie kwalifikuje się do udzielenia takiej pomocy zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21).

 

Ustawienia dostępności