Podstawowe akty prawne

Najwyższym aktem prawnym regulującym zadania, organizację, zakres działania i kompetencje prokuratury jest ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 t.j. późn. zm.).

Akty prawne znajdą  Państwo również na stronach internetowych umieszczonych pod odnośnikami „Polski serwer prawa”, „Dziennik Ustaw”„Monitor Polski” na naszej stronie internetowej w zakładce Linki/Inne w dziale „Inne strony o tematyce prawniczej”.
Ustawienia dostępności